Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Raakaöljyn ja maakaasun jalostuksessa, prosessoinnissa ja jakelussa tuemme asiakkaiden toimintaa seuraavilla palveluilla:

  • laboratoriotestausta, suunnittelua ja ulkoistamista voiton maksimoimiseksi ja pääomakulujen minimoimiseksi
  • mittaus ja kalibrointi, jotka takaavat tilavuuden ja laadun täsmällisen määrittämisen
  • Lisäarvoa tuottava blendaus, jossa optimoidaan komponentit ja tuotteen laatu
  • Lastin lisäaineilla käsittely, siten että sen kuljetukseen, turvallisuuteen ja sopimusvelvoitteisiin vaikuttavia laatuparametreja muokataan kustannustehokkaasti.
  • mittaus-, näytteenotto- ja analyysipalvelut hallinnansiirron yhteydessä
  • näytteiden käsittelyn ja näytejakelun ulkoistaminen
  • riskien vähentäminen vakuushallinnan avulla.

Ota yhteyttä, kun haluat lisätietoa palveluistamme, joilla tuemme raakaöljyn ja kaasun jalostusta, prosessointia ja tuotantoa.