Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kun öljyn hinta nousee, tulee entistä tärkeämmäksi seurata tarkkaan öljytuotteiden määriä niiden kulkiessa toimitusketjun alusta loppuun.

Me SGS:llä tiedämme, kuinka tärkeää merikuljetuksissa on analysoida lastimäärät tarkasti ja luotettavasti ja laatia niistä luotettavat vertailulaskelmat. Näiden tietojen avulla voidaan parantaa hävikin hallintaa, esittää korvausvaatimus tarpeen vaatiessa ja yleisesti parantaa logistiikkaketjun tehokkuutta ja vastuullisuutta. Ennaltaehkäisevät hävikinhallintapalvelumme kattavat merikuljetusten kaikki vaiheet, varastonhallinnan, polttoaineen blendauksen säiliöaluksissa ja terminaalien auditoinnit öljyteollisuudelle.

Merikuljetusten määrien analysoimisen ja tarkastelun hyödyt

Kun öljytuotteita, petrokemikaaleja ja muita bulkkinesteitä ostetaan, myydään, siirretään ja varastoidaan on mittaustuloksissa variaatioita rippuen mittausajankohdasta ja -paikasta. Jokainen mitta on otettava äärimmäisen huolellisesti, sillä pienilläkin virheillä voi olla suuri vaikutus lopputulokseen.

Merikuljetusten määriin liittyvä analysointi perustuu tarkkaan mittatietojen systemaattiseen vertailuun. Tämä mahdollistaa konossementin ja purkutodistuksen välisten öljyn tilavuus- tai painoerojen perussyiden selville saamisen. Kokenut henkilöstömme pystyy mallintamaan merikuljetuksen ja analysoimaan sen, jotta esimerkiksi sekoittumisen ja alusten välillä tehtyjen siirtojen vaikutukset saadaan selville. Näin saadaan tarkka kuva koko logistiikkaketjusta.

Monesti erojen syyt saadaan helposti selville, ja niillä on vain vähäinen vaikutus mutta tietyissä tilanteissa eräkohtaiset erot voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi.

Syitä voivat olla:

 • veden erottuminen
 • vesipitoisuuden lisääntyminen
 • tuotteen tiheyden muuttuminen blendauksen seurauksena
 • kerrostuminen tiheyden, lämmön tai molempien mukaisesti 
 • vuoto säiliössä tai putkessa
 • putkiston vajaatäyttö
 • mittalaitevika
 • inhimillinen mittaus- ja/tai laskuvirhe.

Hävikin valvontapalvelumme

Jos terminaalin, varustamon, kaupankäyntiosapuolen, rahdinkuljettajan, vastaanottajan tai aluksen operaatorin välillä syntyy eturistiriita, voit luottaa siihen että SGS suojaa etujasi. Palvelumme kattavat:

 • Varastonhallinta
  Lastinne laadun ja määrän valvomiseksi käytämme API-standardeja. Tarkastamme inventaarion kuukausittain kaikkine lastin siirtoineen, seuraamme eroavaisuuksia ja tunnistamme ongelma-alueet.

 • Terminaalien auditointi
  Vastuullisuus ja luotettavuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ennen kuin terminaali ottaa lastinne haltuunsa tai sen säilytyksen aikana varmistamme, että terminaalilla on edellytykset lastinne asianmukaiselle käsittelylle.

Lue lisää, kuinka SGS:n tarjoamat merikuljetusten analysointi- ja hävikinhallintapalvelut voivat parantaa logistiikkasi tehokkuutta ja luotettavuutta.