Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kun kuljetetaan vaarallisia ainetia maanteillä, on varmistuttava siitä, että liikennöitsijät toimivat turvallisesti ja luotettavasti

SGS tarjoaa kattavaa maantiekuljetusten turvallisuustarkastuspalvelua, mielenrauhasi turvaamiseksi, missä tahansa toimitkin.

Maantiekuljetusten turvatarkastuspalvelun sisältö

Turvatarkastajamme tarjoavat erilaisia tuki-, valvonta- ja validointipalveluita, kuten kuljettajien, ajoneuvojen ja turvajärjestelyiden tarkastuksia. Ulkoistaminen ja oman tuotemerkin suojaaminen edellyttävät vaatimusten täyttämistä, vastuullista toimintaa ja alihankkijoiden valvontaa.

Tarkastajamme

 • varmistavat järjestelmällisten kuntotarkastusten avulla, että ajoneuvot ovat turvallisia
 • tarkkailevat kuljettajien toimintaa maantieajossa dynaamisten ja staattisten satunnaistarkastusten avulla
 • tarkkailevat kuljettajien ajokuntoa ja nopeusrajoitusten noudattamista
 • analysoivat ajopiirturien tiedot sen varmistamiseksi, että ajoaika ei ylitä sallittua ja että määräysten mukaiset tauot pidetään 
 • valvovat ajettuja reittejä fyysisesti ja analysoimalla GPS-tietoja
 • keräävät ja luovuttavat ajantasaisia tietoja tie- ja sääolosuhteista sekä mahdollisista vaaroista reitin varrella
 • Luovat yhteistyössä asiakkaan kanssa yhdenmukaisen turvallisuuskulttuurin henkilöstöön ja alihankkijoihin koulutusohjelmien avulla
 • varmistavat säännöllisten auditointien avulla, että työterveys- ja turvallisuusvaatimukset täytetään osana turvallisuudenhallintaprosessia.

Liikenneturvallisuustyöryhmiemme toiminta

Kaikki liikenneturvallisuustyöryhmät koostuvat vähintään yhdestä kuljettajasta ja pätevästä liikenneturvallisuustarkkailijasta. Tarkastukset voidaan järjestää normaalina työaikana tai tarvittaessa vuorokauden ympäri. Raportit toimitetaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Kaikkien raporttien mukana toimitetaan havainnot vahvistavia valokuvia tai videoleikkeitä.

Öljy- ja kaasualalla toimivien on nykyään hallittava riskit ja varmistettava, että myös alihankkijat täyttävät vaatimukset. Raportit osoittavat, että suurin osa onnettomuuksista aiheutuu väliinpitämättömästä suhtautumisesta alihankkijoiden ja oman henkilöstön käyttämiin järjestelmiin. On tärkeää

 • tuntea alihankkijansa
 • tietää, kuinka hyvin he täyttävät sopimuspohjaiset velvoitteet ja noudattavat annettuja ohjeita
 • tietää, suhtaudutaanko vaaroihin väliinpitämättömästi tai aiheutuuko niitä piittaamattomuuden seurauksena
 • havaita, suojataanko yrityksesi tuotemerkkiä vai heikennetäänkö sitä
 • tietää, onko ryhdyttävä toimenpiteisiin.

Lue lisää, kuinka SGS voi auttaa varmistamaan maantiekuljetustesi turvallisuuden.