Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Nopeasti kehittyvä teknologia ja kustannusten ja työvoiman hallinnan tarve ovat johtaneet merkittäviin muutoksiin laiturien ja terminaalien toimintamahdollisuuksissa.

Kun toimipaikkojen määrä kasvaa, ei enää ole järkevää pitää henkilöstöä valmiudessa vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä kaikkien tilanteiden varalta. Ulkoistaminen ja alihankinta ovat yhtä houkuttelevampia vaihtoehtoja lastauslaiturien ja -laitosten toiminnassa. SGS tarjoaa mahdollisuuden optimoida sekä kustannukset että liiketoiminnan käytännön tehokkuuden.

SGS on kehittänyt kattavan palvelun, jolla laituritoimintaan tuodaan tarvittava henkilöstö ja asiantuntemus noudattaen täysin lakeja, satamamääräyksiä ja liiketoiminnan parhaita käytäntöjä. Siihen kuuluu alusten, proomujen, junavaunujen ja ajoneuvojen asianmukaiseen lastaamiseen ja purkamiseen tarvittavan henkilöstön oikein ajoitettu saatavuus.

Laituripalvelumme kattavat merelle lähtevien alusten ja proomujen lastaamisen ja purkamisen, erityisesti seuraavat:

  • laivan sijoittaminen
  • satamavalvonta, aluksen aikataulu ja kiinnittyminen
  • siirtoputkiston linjaaminen
  • palontorjunnan järjestäminen
  • laiturien kulkuteiden ja muiden alueiden suojaaminen
  • letkuliitännät ja laiturin miehitys
  • turvallisuustarkastuslistan laatiminen.

Erillisissä terminaaleissa teemme myös terminaalin kunnossapidon, dokumentaation ja turvallisuustarkastukset.

Lue lisää siitä, miten SGS tukee laituritoiminnan sujuvaa järjestämistä.