Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kun aluksen polttoaine on poltettu, on varmistettava, että öljy ja liete käsitellään määräysten mukaisesti.

SGS auttaa varmistamaan, että jäteöljy ja liete otetaan laivoista talteen asianmukaisesti ja käsitellään oikein.

Jäteöljyä ja lietettä syntyy lastia käsiteltäessä ja bunkkeripolttoainetta puhdistettaessa. Ne voivat myös koostua voiteluaineista ja rasvoista sekä bunkkeri- ja lastijäämistä lastitankkien puhdistuksen jäljiltä. Varustamoille, alusten vuokralleottajille ja ympäristönsuojelijoille on tärkeää, että nämä jätteet poistetaan aluksista asianmukaisesti.

Jäteöljy ja liete hävitetään tai voidaan kierrättää eri tavoin niiden ominaisuuksista riippuen. Sloppi-vedet sisältävät melko paljon öljyä, joten ne yleensä otetaan talteen ja kierrätykseen. Lietteessä on paljon vähemmän talteenottokelpoista öljyä. Yleensä se pumpataan maihin ja toimitetaan asianmukaisesti hävitettäväksi.

SGS voi valvoa aluksen jätevesien ja lietteen hävittämisen, määräysten mukaisuuden ja kustannustehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

Lue lisää, kuinka SGS voi auttaa laivan jätevesien ja lietteen käsittelyssä.