Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

LNG:n määrän tarkka miittaaminen on ensiarvoisen tärkeää maailmanlaajuisessa LNG-kaupassa.

Nesteytys- ja uudelleen kaasuunnuttamisprosessit ovat monimutkaisia ja edellyttävät että kaikki tilavuudet mitataan tarkasti. Systemaatisen kuljetushävikin riskiä voidaan kaikkien laivatyyppien osalta rajoitaa SGS:n suorittamalla laivan kalibroinnilla.

Kalibrointitaulukoita käytetään aluksissa erittäin pitkään, mahdollisesti aluksen koko käyttöiän ajan. Kun lasti on arvokasta, esimerkiksi LNG:tä, taulukot on laadittava parasta mahdollista tekniikkaa hyödyntäen.

Asiantuntijamme on koulutettu paitsi kalibroimaan myös tuntemaan LNG. Kun he kalibroivat, he ovat tietoisia siitä vahingosta, joka jo pienimmästäkin tahattomasta säiliön pintavauriosta voi aiheutua. Laadimme tarkat tilavuustaulukot jotta määrät voidaan mitata luotettavasti.

Katso, kuinka SGS:n suorittama LNG-alusten kalibrointi tukee liiketoimintaasi.