Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kun LNG-tuotteita kuljetetaan, edustavien puhtaiden näytteiden ottaminen varmistaa määräysten ja sopimuspohjaisten velvoitteiden täyttymisen.

SGS:n LNG-näyteanalysaattori on yksinkertainen, tarkka ja kustannustehokas menetelmä keveiden hiilivetykaasujen näytteenottoon ja mittaamiseen, kun käytössä on vain vähän tilaa.

Kannettavan LNG-näytteenottolaitteen käyttökohteita

Näytteenottolaitteessa on ABB Inc:n kaasukromatografi. Laitteen avulla kaasuvirtoja analysoidaan jatkuvasti paikan päällä. Näin saadaan kompositionaaliset tiedot ja kalorinen arvo. Se on suunniteltu esimerkiksi maakaasua , nesteytettyä maakaasua (LNG) ja LPG:tä (Liquefied Petroleum Gas) varten. Laite kerää ja säilyttää analyysitiedot yhdestä neljään erillisestä kaasuvirrasta.

Käyttökohteita:

 • Kuljetukset
  • jakelu ja jälleenmyynti
 • tarkastuspalvelut
  • haltuunottosiirron mittaus metrologislaatuisin tuloksin
  • tuotanto
  • kaasunkeräys
  • kaasun myynti loppukäyttäjille
 • haltuunottosiirron mittaus
  • terminaalin näytteenottojärjestelmän riippumaton verifiointi
  • korrelaatiotestaus
  • laadunvarmistus aluksessa
  • Lastin ikääntymisen valvonta

Näyteanalysaattorin perustoiminnot

 • Järjestelmä täyttää näytteenottomenetelmille asetettavat ISO 8943 -vaatimukset.
 • Paikan päälle asennetava testauslaite ottaa kaasunäytteitä. Sen kaasukromatografi tekee N2-, CO2- ja keveiden hiilivetyjen mittaukset C6+:aan saakka ja antaa kaloriset arvot.
 • Perinteiset analyysilaitteet ilman siruun integroitua kaasukromatografia
 • Windows CE -käyttöjärjestelmä
 • Vuorovaikutteinen graafinen näyttö, ohjataan magneetilla
 • Laskettavia arvoja:
  • Kaasun puristettavuus AGA:n mukaan
  • Todellinen suhteellinen tiheys (ominaispaino)
  • Btu/CV-arvo
  • GPM (nestegallonaa tuhatta kuutiojalkaa kohden)
  • Wobben indeksi
  • Metaaniluku
  • Muita laskelmia: AGA 10 -äänennopeus, hiilivedyn kastepiste
 • Suunniteltu putkikuljetuslaatuiselle maakaasulle 800 - 1500 Btu kuutiojalkaa kohden (29,8 - 55.9 megajoulea/m³) alle 100 PPM H2S
 • Laskelmat: GPA 2172-96 (Z AGA 8:n tai yhden viriaalisumman mukaan) ja ISO 6976-95, ISO 12213 (AGA 8:n mukaan), tulevaisuudessa ASTM D 3588, GOST tai ISO-massa
 • Lineaarisuus täyttää tai ylittää GPA 2261-99 -vaatimukset

Näyteanalysaattorin edut

 • Riippumaton puolueeton palvelu
 • Yksinkertainen, kustannustehokas ja edullinen käyttää
 • Pieni ja kevyt (noin 25 kiloa)
 • Vain vähäinen virrankulutus, akku kestää noin 30 tuntia
 • Kuluttaa kaasua vain vähän
 • Mahdollistaa suljetun kierron näytteenoton, vähentää päästöjä
 • Kuluttaa kaasua vain vähän
 • Mahdollistaa suljetun kierron näytteenoton, estää päästöjä
 • Integroitu näytteenottoruisku mahdollistaa erittäin pienet näytteet: < 0,1 cc/min. Helppo päästä käsiksi, mahdollistaa komposiittinäytteenoton.

Katso, kuinka SGS:n LNG-näyteanalysaattorit tukevat liiketoimintaasi.