Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Me SGS:llä tiedämme, että LNG-markkinoilla menestyminen edellyttää tarkkaan analysoitujen tuotteiden toimittamista.

Tarjoamme tukipalveluita, jotta yrityksenne voi ottaa käyttöön on-line analyysit tai tehostaa niitä tuottavuuden optimoimiseksi.

Palvelut ovat saatavina joko kertaluontoisena konsultointiprojektina tai jatkuvana LEAN-tyyppisenä kehitystyönä. Teknologia ja uusien laitteiden saatavuus on sellainen, että säännöllinen katselmointi on keskeinen osa parhaan käytännön varmistamiseksi. 

Analysoinnin tarkasteleminen ja kommentoiminen

Standardien ja normien laajan kirjon ja käytössä olevien erilaisten näytteenottojärjestelmien moninaisuuden hallitsemiseksi, olemme kehittäneet kalibrointi-, validointi- ja ongelmanratkaisupalveluita LNG-analyyseille. Nämä palvelut perustuvat yleisiin esimerkiksi GPA:n ja ISO:n julkaisemiin tai vastaaviin menetelmiin, itse kehittämiimme, kansallisiin määräyksiin perustuviin tai määrättyjen sopimusten edellyttämiin menetelmiin.

Analysointilaitteiston kunnossapito

SGS:llä on laaja kokemus tuotannon aikana käytettävien analyysilaitteiden valvonnasta, auditoinnista ja kunnossapidosta tehokkuuden optimoimiseksi ja prosessin yhtenäisyyden säilyttämiseksi. Nämä tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä, kun mitataan suoraan niitä parametrejä joita käytetään hiilivetyarvon ja luovutetun tuotteen määrän määritykseen.

Valvonnan lisäksi voimme ottaa vastuullemme on-line analyseissä käytettävien kaasukromatografien kunnossapidon, kalibroinnin ja huollon.

Automaattisen näytteenottojärjestelmän varmentaminen

Useimmat kohdennus- ja laatuerimielisyydet aiheutuvat logistiikkaketjun tietyssä vaiheessa käytettävien näytteenottomenetelmien luotettavuudesta ja tarkkuudesta. LNG:n käyttäminen on yleistynyt nopeasti koko maailmassa. Laitteistot, ohjelmistot ja sopimusehdot vaihtelevat, joten erimielisyydet yleistyvät. Spot-kaupan yleistyessä myös erimielisyyksien lukumäärä lisääntyy. SGS tarjoaa erilaisia palveluita kumppaneilleen, kuten suunnittelukonsultointia, toiminnan auditointia, teknisiä tarkistuksia sekä tuotannon ja näytteenoton validointia.

Miksi kannattaa valita SGS?

SGS on yhtä kuin innovaatio. Kun annamme käyttöön parhaan mahdollisen teknologian ja palvelut, yrityksenne pystyy hallitsemaan riskit ja optimoimaan tuottavuuden.

Yritykset luottavat SGS:ään. Jos haluat optimoida sopimuksen tai projektin, voimme toimia konsulttina ja keskustelukumppanina ja laatia kirjallisen näkemyksen, jossa kerrotaan laboratoriotestausten hyödyistä ja kustannuksista ja ulkoistamisen mahdollisuudesta.. Laadimme yhdessä tarkistetun suunnitelman, joka tuo lisäarvoa ja optimoi koko projektin.