Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Me SGS:llä tiedämme, että kilpailukyky edellyttää virheettömästi analysoitujen tuotteiden toimittamista LNG markkinoille.

Kun tuotteet voidaan testata luotettavasti ja tiukalla aikataululla, se antaa ratkaisevan edun kilpailijoihin nähden.

Puolueeton vahvistus sille, että käytetyt analyyttiset resurssit toimivat asianmukaisesti, ne on hyvin kalibroitu ja niitä on käytetty oikein, on lastien onnistuneen kuljetuksen ydin. Liian usein ainutkertaisessa tapahtumassa yksinkertaisen työvaiheen joko unohtaminen tai laiminlyöminen aiheuttaa erimielisyyksiä.

Kun työvaihe on ohi, ei ole enää mahdollisuutta tarkkailla tuotannonaikaista testausta, johon niin paljon perustuu. On hyvää riskinhallintaa varmistaa, että vahvistus suoritetaan jokaisen lastinsiirron yhteydessä, jolloin tuotetut lastilukemat on erikseen vahvistettu.

LNG-liiketoiminnalle tarjottavat laboratoriovalvontapalvelut

SGS:llä on vuosien kokemus LNG-liiketoiminnassa tarvittavista laadun ja määrän (Q&Q) -varmistuksista. Kokemuksemme mukaan valtaosa erimielisyyksistä liittyy näytteenottoon ja analysointiin. Tarjoamme laajan laboratoriopalveluiden valikoiman etujesi suojaamiseksi:

  • Kolmannen osapuolen todentamispalvelut kokeneen laboratoriohenkilöstömme suorittamana
  • Näytteiden analysointi (esim. spot-näytteistä tai retentionäytteistä). SGS:llä on maailmanlaajuinen sertifioitujen laboratorioden verkosto maakaasunäytteiden testaamiseksi. Laboratoriot osallistuvat sisäisiin ja ulkoisiin vertailuohjelmiin parhaan mahdollisen palvelutason takaamiseksi.  
  • Meillä on syvällinen kokemus LNG-alalla käytettävistä näytteenotto- ja analyysimenetelmistä. Voimme auditoida, tutkia ja kommentoida näytteenottoa ja analysointia sen varmistamiseksi, että uusimpia hyväksyttyjä teollisuusstandardeja, kuten ISO 8943 tai GPA 2261, noudatetaan ja sopimuspohjaiset velvoitteet täytetään. 
  • SGS:llä on maailmanlaajuinen yli 600 laboratorion verkosto. Meillä on kokemusta kokonaisten laboratorioiden perustamisesta useisiin LNG terminaaleihin ja teemme LNG-analyysien ohella muita tarpeellisia, kuten ympäristöanalyysejä. Uusissa terminaaleissa, yrityksemme omat asiantuntijat voivat seurata ja tutkia näytteenottojärjestelmän käyttöönottoa ja optimoida sen toiminnallisuus, kuten linkitys ja määrittelyt GC:een.

Miksi kannattaa valita SGS?

SGS on yhtä kuin innovaatio. Kun annamme käyttöön parhaan mahdollisen teknologian ja palvelut, yrityksenne pystyy hallitsemaan riskit ja optimoimaan tuottavuuden.

Yritykset luottavat SGS:ään. Jos haluat myös optimoida sopimuksen tai projektin eri kohdat, voimme toimia konsulttina ja tarkistaa, tutkia sekä laatia kirjallisen näkemyksen laboratoriotestausten hyödyistä ja kustannuksista, mukaanlukien mahdollisuus laboratoriopalveluiden ulkoistamiseen. Sen jälkeen laadimme yhdessä tarkistetun suunnitelman, joka tuo lisäarvoa ja optimoi koko projektin.