Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

LNG-alan maailmanjohtaja SGS toimittaa kattavat palvelut LNG-teollisuudelle tukemaan uusia sopimuksia ja projektien kehitystä.

Tarkastamme uudet sopimukset kattavan osto- ja myyntisopimuspalvelumme kautta, minkä lisäksi tarjoamme konsultaatiopalveluja takaamaan näytteenottojärjestelmien ja koostumuksen tarkkailun korkeimman tason tarkkuuden. Järjestämme myös räätälöityä hallinansiirtokoulutusta.

Osto- ja myyntisopimusten tarkastus

Tarkastukseen kuuluu:

  • Varmistamme, että sopimus on linjassa terminaalin toiminnan kanssa ja terminaali voi noudattaa ostajan ja myyjän sopimia vaatimuksia.
  • Varmistamme, että tehdyt mittaukset, testit ja laskelmat ovat linjassa uusimpien (alan hyväksymien) standardien kanssa.
  • Varmistamme, että laskelmaosio on kokonainen ja kaikki laskelmat voidaan tehdä täydellisten tietojen perusteella.
  • Tarkastelemme lopputulosta kaikkia muita laskelmavaihtoehtoja vasten johtuen eri normeista ja standardeista, joiden avulla lopulliset energialaskelmat voidaan tehdä.

Näytteenottojärjestelmä

Teemme täydellisen tarkastuksen piirustuksille ja olemassa olevalle järjestelmälle mahdollisten ongelmien tunnistamiseksi ja korjaamiseksi käynnistysvaiheessa.

Koostumuksen muutosten tarkkailu

LNG:n epästabiiliuden vuoksi tietyn rahdin molekyylikoostumus muuttuu kuljetuksen aikana. Kun rahti on lastattu alukseen, haihtuvat ensimmäisinä komponentit, joilla on matalin kiehumispiste, eli typpi ja metaani. Prosessi on ikään kuin luonnollista kiehumista, jonka seurauksena muuttuneella koostumuksella on uusi bruttolämpöarvo ja tiheys, mikä taas muuttaa itse LGN:n arvoa.

SGS on kehittänyt tietokannan tarkkailemaan muutoksia LNG:n määrässä ja laadussa kuljetuksen aikana. Syöttämällä LNG:n tiedot kunkin matkan lastaus- ja purkupaikoilta voimme tunnistaa ja ennustaa koostumuksen muutokset kokemuksella saaduin tiedoin. Tietokannassamme on tällä hetkellä tiedot yli useista tuhansista toimista useissa lastaus- ja purkusatamissa. Kaikkia saamamme asiakastiedot pidetään luottamuksellisina.

Tietokantaa ei käytetä vain ennustamaan koostumusta purkupaikalla, vaan se on osoittautunut hyödylliseksi myös osoitettaessa näytteiden ja analyysien oikeellisuus lastaussatamassa, tiheyden ja bruttolämpöarvon uudelleenlaskennassa eri normien ja vertailulämpötilojen mukaan sekä verrattaessa asiakkaan alusten erilaista suorituskykyä.

Kiistojen ratkaisu

Kun näytteenoton pää- tai varajärjestelmät pettävät, tulokset kyseenalaistetaan tai ne eivät ole odotustenmukaisia, asiakkaat pyytävät meidät tekemään kiistojen ratkaisemiseksi simulaation historiatietojen perusteella. Tietokantaamme voidaan käyttää myös tunnistamaan ja vahvistamaan näytteenottojärjestelmän pettäminen lastaus- tai purkusatamassa.

Henkilöstön hallinnansiirtokoulutus

Suunnittelemme tarpeen mukaan räätälöidyt hallinnansiirron koulutukset yritykselle ja sen henkilöstölle.

Lue lisää SGS:n LNG-sopimusten tarkastuksista ja konsultaatiopalveluista.