Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Tuotannonaikainen analysointi lähi-infrapunaspektroskopialla (NIRS) antaa mahdollisuuden nopeasti ja tarkasti seurata keskeisiä öljynjalostukseen ja polttoaineiden blendaukseen liittyviä tuotteen ominaisuuksia, jolloin aikaavieviä ja kustannuksia aiheuttavia laboratorioanalyysejä tarvitaan vähemmän.

SGS tarjoaa täyden NIR-analysipalveluvalikoiman, kuten laitteet, asennuksen ja projektin käynnistyksen, sekä teknistä tukea laboratoriolle ja asentamiselle osaksi tuotantoa. Teemme läheistä yhteistyötä merkittävimpien laitetoimittajien kanssa.

Mitä lähi-infrapunaspektroskpia (NIRS) on?

(NIRS) on spektroskopiamenetelmä, jossa käytetään sähkömagneettisen kirjon lähellä infrapunataajuutta sijaitsevaa aluetta. Sillä on runsaasti käyttökohteita öljynjalostuksessa ja petrokemianteollisuudessa tarkkailtaessa esimerkiksi:

 • RON, MON, bentseeni- ja aromaattipitoisuuksia sekä höyrynpainetta (RVP) reformaateissa
 • IBP ja FBP, leimahduspistettä, samepistettä tai CFPP:tä dieselpolttoaineita sekoitettaessa.

Mahdollisten käyttökohteiden määrä kasvaa jatkuvasti.

NIR-analyysien etuja

 • Useiden parametrien testaustulokset saadaan jo 20 sekunnissa.
 • Näytteitä tarvitaan vähemmän.
 • Työvoimaa tarvitaan vähemmän kuin perinteisissä laboratorioanalyyseissä.
 • Laboratorioanalyysejä tarvitaan vähemmän, joten aikaa ja rahaa säästyy.
 • Laitteistoon ei tarvitse tehdä muutoksia, jos tuote tai koostumus muuttuu.
 • Soveltuu erityisesti laadunvalvontaan.

SGS:n lähi-infrapuna-analysointipalveluiden (NIR) osaamiskeskus

Osaamiskeskuksemme palveluihin kuuluu kaikki NIR-instrumentointi-, käyttöönotto-, kalibrointi- ja käyttöpalvelut, kuten:

 • NIR-laitteiden ja NIR-mallien toimittaminen
 • projektien käynnistäminen ja toteuttaminen
 • kalibrointi (paikallisesti tai SGS:n NIR-osaamiskeskuksen tuella)
 • pätevien SGS-laboratorioiden tuki
 • valmistajien tuen koordinointi. 

NIR-ratkaisun käyttöönotto

NIR-käyttöönotossa on neljä vaihetta:

 • Vaihe 1  
  • NIR-analysaattorin hankkiminen laboratorioon
  • tuotteiden spektrin määrittäminen 
  • laboratorioanalyysit käyttämällä validoituja menetelmiä
  • spektrien ja laboratoriotulosten lähettäminen SGS:n NIR-osaamiskeskukseen.
 • Vaihe 2 
  • mallien kehittäminen ja ottaminen käyttöön etähallintana tai NIR-analysaattorin avulla
  • seuranta ja vertaaminen todellisiin näytteisiin 
 • Vaihe 3
  • NIR-tulosten korrelation seuraaminen tavanomaisin menetelmin saatuihin testaustuloksiin NIR-kalibrointimallien pitämiseksi ajan tasalla.
 • Vaihe 4
  • Seuraavien vaiheiden kehittäminen ja NIR-menetelmien on-line käyttöönotto..

Katso, kuinka SGS:n on-line analysaattorit tukevat liiketoimintaasi.