Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n Drive Technology Center (DTC) tarjoaa testauspalveluita tehokkaaseen polttoaineiden laadun valvontaan ja kansainvälisten standardien vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi.

Testejä tarvitaan uusien polttoaineiden turvallisuuden varmistamiseksi ja mittaamaan kulutusta sekä päästöjä. SGS Drive technology on varustettu viimeisintä tekniikkaa olevilla laitteilla polttoaineiden ominaisuuksien ja parametrien määrittämiseksi kun niitä testataan standardisoiduilla koneilla ja testilaitteistoilla.

Polttoaineiden suorituskyvyn testaaminen

Testaamme esimerkiksi:

 • Polttoaineiden vertailu ja kehittäminen
 • Pakokaasupäästöt, mukaanlukien sekä pakolliset (kuten CO2) että muut testit, muun muassa:
  • Uudenaikaiset päästöjenmittausjärjestelmät, joissa on erilliset näytteenottolinjat normaali- ja vähäpäästöisiä autoja varten, kuten vähäpäästöisiä (ULEV) ja erittäin vähäpäästöisiä autoja (SULEV) varten
  • mittaamalla ja vertaamalla sellaisia päästö-komponentteja, joille ei ole asetettu rajoituksia, massaspektrometrian avulla
  • päästöjä katalysaattorien toiminnan arvioimiseksi
 • dieselpolttoaineen kylmäkäytettävyys
 • polttoaineiden ja ajoneuvojen käynnistysominaisuuksia
 • vertaamalla polttoainejärjestelmiä kylmissä olosuhteissa
 • alhaisille lämpötiloille tarkoitettujen komponenttien testaus menetelmiä 
 • syttyvyyttä.

Miksi kannattaa valita SGS?

Itävallassa toimivassa SGS Drive Technology Centerissä on kehittyneet testausmahdollisuudet esimerkiksi poltto- ja voiteluaineiden, niissä käytettävien lisäaineiden sekä moottorien testaamiseen. Laatujärjestelmämme on ISO 9001/2000 -sertifioitu. Keskuksella on ISO 17025 -akkreditointi.

Asiakkaamme saavat jokaisessa vaiheessa tuekseen kokeneet akateemisesti koulutetut tutkijat ja tekniset tukihenkilöt, jotka ovat erikoistuneet mekaniikkaan, autoihin, termodynamiikkaan, elektroniikkaan ja kemiaan.

Tutki, miten SGS voi tukea poltto- ja voiteluaineiden laadunvalvontamenetelmää ja varmistaa, että kansainvälisten standardien vaatimuksia noudatetaan.