Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tarjoaa valikoiman teknisiä testauspalveluja öljy- ja petrokemianteollisuudelle.

Kromatografia- ja massaspektrometripalvelumme ovat laajasti käytössä koko öljyteollisuudessa, etsinnästä ja tuotannosta jalostettuihin ja koostettuihin lopputuotteisiin asti.

Asiakkaisiimme kuuluvat:

 • öljy-yhtiöt
 • suunnitteluyritykset
 • palveluyritykset
 • ympäristönsuojelu- ja sääntelyviranomaiset
 • tuotantokemikaalien valmistajat

öljykentät.

Teemme raakaöljyn komponenttien kvantifiointia, mukaan lukien:

 • hiililukujen profilointi
 • nafteenihapot ja niihin liittyvät karstat

Tuotantokemikaalit, kuten korroosion- ja karstanestoaineet, voidaan myös kvantifioida sekä raakaöljystä että tuotetuista nesteistä. Se voi auttaa tuotteiden suunnittelussa ja valinnassa sekä suorituskyvyn valvonnassa.

Ympäristöanalytiikka

SGS tekee myös kattavia ympäristöselvityksiä tuotantokentillä, terminaalitoiminnassa ja käytöstä poistetuilla porauspaikoilla. Tutkimuksissa analysoidaan tuotanto- ja jätevesiä, leikkuujätettä ja öljyvuotoja. Jokainen projekti suunnitellaan ja toteutetaan sovitun projektisuunnitelman mukaan työn erityispiirteet huomioiden.

Downstream-prosessointi ja formuloiminen

Palveluitamme käytetään öljyteollisuuden jalostamotoiminnassa sekä polttoaineiden ja voiteluaineiden lopputuotteiden teknologiassa ja formuloinnissa.

Tavanomaisiin tutkimuksiin sisältyy:

 • hiilivetytisleet
 • Perusöljyt: parafiini, nafteeni-polyalfaolefiini (PAO), polyoliesteri (POE), polyalkyleeniglykoli (PAG)
 • polttoaineiden ja voiteluaineiden lisäaineet
 • jäämät: prosessi ja moottori.

Teemme myös ilmanlaadun ja häiritsevien hajujen valvontaa sekä tuotanto- että jalostamotoiminnassa. Näytteitä kerätään kaasupusseihin tai mieluiten suoraan lämpödesorptioputkiin ja analysoidaan lämpödesorptio-GC-MS laitteilla. Tekniikan avulla voidaan tunnistaa ja kvantifioida pienetkin määrät ilmassa kulkevia merkaptaaneja.

Lisätietoja SGS:n petrokemian testauspalveluista.