Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Tulliliiton (Venäjä, Valko-Venäjä, Kazakhstan, Armenia ja Kirgisia) RoHS-direktiiviin nojautuva Tekninen Määräys ”VAARALLISTEN AINEIDEN KÄYTÖN RAJOITTAMISESTA SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKATUOTTEISSA” NO. TR EAEC 037/2016 astui voimaan 01.03.2018 ja sen siirtymäaika loppuu 01.03.2020.

circuit board green

Soveltamisalaan kuuluvat laitteet on lueteltu tullinimikkeittäin Teknisen määräyksen liitteenä olevassa listassa ja niihin kuuluvat mm. kodinkoneet, tieto- ja teletekniset laitteet, kuluttajaelektroniikka, valaistuslaitteet, sähkö- ja elektroniikkatyökalut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet. Tekninen määräys asettaa rajoituksia lyijyn, kadmiumin, kuudenarvoisen kromin (kromi VI), elohopean, polybromibifenyylin ja polybromidifenyylieetterin käytölle.

Yrityksen, joka vie tuotteita tai laitteita Tulliliiton alueelle on hyvissä ajoin varmistettava, että ne täyttävät ko. Teknisen määräyksen vaatimukset. Vaatimustenmukaisuuden varmistamisen tapahtuu EAC-vastaavuusvakuutuksen avulla. EAC on pakollinen vastaavuustodistus, joka tarvitaan jo tullausvaiheessa ja edelleen laitteen myyntiä ja käyttöä varten. Laitteeseen on laitettava EAC -merkki, jonka käyttö edellyttää, että laite täyttää kaikkien muidenkin laitteeseen kohdistuvien Teknisten määräysten vaatimukset, esim. Tekniset määräykset ”Pienjännitelaitteiden turvallisuudesta ja ”Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta”. 

Lisätietoa:

Victoria Lindqvist

Operations Manager

Russian and Customs Union Certification