Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Akkreditoidulle testauslaboratoriollemme (T004) sekä akkreditoidulle kalibrointilaboratoriolle (K001) myönnettiin akkreditointi FINAS-akkreditointipalvelun toimesta uusitun standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti 8-9.4.2019. Olimme ensimmäisten laboratorioiden joukossa Suomessa, jolle akkreditointi myönnettiin uuden standardin mukaan.

Näkyvimmät muutokset standardissa ovat:

 

  • Standardin rakennetta muutettu samanlaiseksi muiden akkreditointistandardien kaltaiseksi
  • Puolueettomuutta nostettu esiin mm. toiminnan ja henkilökohtaisella tasolla
  • Riskipohjainen ajattelumalli: riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen toiminnan perustana
  • Metrologista jäljitettävyyttä avattu, lisää vaatimuksia kalibroinneille
  • Enemmän vaatimuksia IT-järjestelmille
  • Uusi termi päätössääntö: kuinka mittausepävarmuus huomioidaan pass/fail arvioinnissa

 

Nämä muutokset näkyivät SGS Fimkon toiminnassa viime vuonna muun muassa koulutuksena (koulutimme lähes 100 henkilöä) sekä henkilökohtaisilla eturistiriitojen arvioinneilla.

 

Uudet akkreditointipäätökset pätevyysalueineen löytyvät seuraavista linkeistä:

 Testauslaboratorio (T004)

 

 Kalibrointilaboratorio (K001)

 

Akkreditointi eli pätevyyden toteaminen, on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta.

Akkreditointipäätöstä edeltävässä arviointiprosessissa osoitetaan, että toimija täyttää akkreditointivaatimuksena olevassa standardissa kuvatut vaatimukset esitetyllä pätevyysalueella. Tulosten oikeellisuus ja vertailukelpoisuus on voitava osoittaa.

FINASin toiminta on todettu kansainvälisissä arvioinneissa tasavertaiseksi muiden maiden akkreditointitoiminnan kanssa. Tämä mahdollistaa Suomessa akkreditoitujen toimijoiden antamien todistusten ja tulosten hyväksyttävyyden maailmanlaajuisesti.

 

LIsätietoa:

Kari Vesterinen

kari.vesterinen@sgs.com