Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Me haluamme olla alamme halutuin ja edistyksellisin palveluyritys. Tavoitteeseen päästäksemme me tarvitsemme palautetta, joten tutkimme asiakkaidemme tyytyväisyyttä säännöllisesti. Vuoden 2018 joulukuussa Taloustutkimus selvitti, kuinka olemme toiminnassamme onnistuneet.

Kokonaistasolla yksi selkeimmistä vahvuuksistamme on henkilöstö. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä yhteyshenkilöiden toimintaan ja henkilöstömme ammattitaitoon. Yhteyshenkilön toimintaa mittaavista tekijöistä saadut arvosanat olivat mittaushistorian parhaat ja 10% korkeammat kuin edellisessä tutkimuksessa 2016, joka sekin oli huippuvuosi. Kokonaistyytyväisyys toimintaamme nousi myös mittaushistorian parhaalle tasolle ja oli 4.17 asteikolla yhdestä viiteen.  

Nettosuositteluindeksi

Nettosuositteluindeksi (Net Promoter Score, NPS), joka kuvaa asiakkaan valmiutta suositella palveluitamme muille, on noussut jälleen ja on nyt 44. Tulos voi vaihdella -100 ja +100 välillä, joten tuloksemme on vertailuryhmän yrityksiin suhteutettuna kiitettävällä tasolla. 

Kehittämistarvetta löytyy

Kehittämiskohteiksi 2016 asiakkaamme nostivat koulutustoiminnan ja tiedottamisen. Näissä molemmissa on tyytyväisyys lisääntynyt 2018 tutkimuksessa, erityisesti tyytyväisyys kasvoi koulutuspalveluihin.

Vaikka tyytyväisyys palveluihimme onkin hyvällä tasolla, olemme tunnistaneet tutkimuksen perusteella alueita, joissa pystymme edelleen kehittämään toimintaamme. Olemme nostaneet kehittämiskohteiksi tarjouspyyntöihin ja kyselyihin vastaamisnopeuden ja palveluiden toimitusaikojen pitävyyden parantamisen sekä projektien aikaisen informoinnin kehittämisen.

 

Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille arvokkaasta avusta. Lupaamme ottaa antamanne palautteen tosissamme ja kehittää toimintaamme vastaamaan entistä paremmin teidän odotuksianne. Tyytyväisyyskysely järjestetään 2 vuoden välein, mutta palautteenne ja kehitysideanne ovat tervetulleita aina, kun katsotte sen auttavan meitä kehittämään palveluamme.

 

Lisätietoja tutkimuksesta ja tuloksista:

Tomi Nyberg

Director of Business Development