Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Säteilyturvakeskus STUK on hyväksynyt SGS Fimko Oy:n toimimaan auktorisoituna tarkastuslaitoksena (AIO).

Electricity pylons

Akkreditoidun pätevyysalueemme mukaisesti pystymme nyt palvelemaan kaikkia suomalaisia ydinvoimalaitosten luvanhaltijoita ja laitosyksikköjä niiden komponenttien ja rakenteiden vaatimuksenmukaisuuden arvioinneissa turvaluokissa 2 ja 3.

 “AIO statuksen saaminen on ollut tärkeä virstanpylväs teollisuuspalveluidemme kehitysprojektissa” kertoo Mika Richardt, SGS Finland Oy:n toimitusjohtaja. AIO -status täydentää kattavaa akkreditointiamme sekä EU:n Ilmoitetun laitoksen ja tarkastuslaitoksen asemaa, jotka tukevat Suomen taloutta ja teollisuutta.

STUK valvoo ydinvoimalaitoksia koko niiden elinkaaren ajan. Suomen lainsäädännön mukaisesti STUK asettaa turvallisuusvaatimukset ja varmistaa valvonnallaan, että asetetut vaatimukset täyttyvät. STUK on auktorisoinut tarkastuslaitoksia suorittamaan tietyn osuuden valvonnasta heidän puolestaan.

 

 

Lisätietoja antavat:

 

Justus Hirn

Technical Manager

+358 9 6963 443

 

Harri Kaartinen

Business Manager

+358 9 6963 470