Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

RoHS-direktiivin soveltamisalaa laajennetaan tänä kesänä. Direktiivi on tähän asti koskenut vain osaa sähkö- ja elektroniikkalaitteista. Heinäkuussa 2017 vaatimukset koskevat myös teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteita.

RoHS-direktiivin soveltamisalaa laajennetaan tänä kesänä. Direktiivi on tähän asti koskenut vain osaa sähkö- ja elektroniikkalaitteista, kuten suuria kodinkoneita, valaistuslaitteita ja muita  tarkkailu- ja valvontalaitteita. Vaarallisten aineiden rajoitus koskee soveltamisalaan kuuluvia laitteita tai niiden korjaamiseen, uudelleenkäyttöön, toimintojen päivitykseen tai kapasiteetin lisäämiseen tarkoitettuja liitäntäjohtoja ja varaosia.

On tärkeää muistaa, että joitain käyttötarkoituksia on vapautettu vaarallisten aineiden käytön rajoituksista. Lisäksi joitain laitteita, kuten suuret kiinteät teollisuuden työkoneet tai yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettuihin liikkuviin työkoneet, jätetään kokonaan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylien (PBB) ja polybromidifenyylieetterien (PBDE) sallittu enimmäispitoisuus laitteen homogeenisissä materiaaleissa on 0.1 painoprosenttia ja kadmiumin 0.01 painoprosenttia. Näiden vaarallisten aineiden lisäksi direktiivin liitteessä II mainitaan DEHP, BBP, DBP ja DIBP. Näiden ftalaattien käytön rajoitus koskee suurta osaa markkinoille saatettavista laitteista 22.7.2019 alkaen. Vastaava rajoitus koskee 22.7.2021 alkaen myös kaikkia markkinoille saatettavia tarkkailu- ja valvontalaitteita sekä lääkinnällisiä laitteita. Myös muut säädökset, kuten REACH-asetus, rajoittavat vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa.

Valmistajan vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täytyy kattaa myös RoHS-direktiivin olennaiset vaatimukset. On myös muistettava, että maahantuojalla tai jakelijalla on valmistajan rooli, mikäli hän markkinoi sähkö- ja elektroniikkalaitteita omalla nimellään tai tavaramerkillään.

SGS tarjoaa vaarallisten aineiden (RoHS, REACH, POP, PAH ja SCCP) asiantuntija- ja testauspalveluja akkreditoiduissa laboratorioissa. Annamme mm. lisätietoja vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja direktiivin vaatimuksista. SGS tarjoaa myös vapaaehtoista SGS RoHS-sertifiointipalvelua lopputuotteille.

Lisätietoja:

Adeline Maijala
Certification services, Requirements and Development

09 6963 229