Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Standardeista ISO 9001 ja ISO 14001 julkaistiin uudet versiot syksyllä 2015. Julkaisun yhteydessä määriteltiin kolmen vuoden siirtymäaika sertifiointien päivittämiselle. Sertifioinnit tulee päivittää 2015-versioiden mukaisiksi 15.9.2018 mennessä.

Tämä tarkoittaa, että standardien ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 mukaan myönnetyt sertifioinnit tulee päivittää 2015-versioiden mukaisiksi 15.9.2018 mennessä. Nyt on siis aika varmistaa, että sertifioitu järjestelmä täyttää myös uudet vaatimukset.

 

SGS:n myöntämien sertifiointien päivityksessä noudatetaan SGS:n kansainvälisiä ohjeita. Päivitys voidaan tehdä erillisenä auditointina, mutta suositeltavaa on tehdä se säännöllisten auditointien yhteydessä. Jos päivitys tehdään seuranta- tai uudelleensertifiointiauditoinnin yhteydessä, varataan uusien vaatimusten auditointiin lisäaika. Tarvittavan ajan pituus on tapauskohtainen ja määräytyy auditointiin käytettävien henkilötyöpäivien mukaan. Useimmissa tapauksissa puolen päivän lisäys on riittävä, mutta suurissa tai monimutkaisissa organisaatioissa tarvitaan enemmän aikaa. Erillisen auditoinnin mitoitus lasketaan aina tapauskohtaisesti.

 

Jos haluatte ulkopuolisen näkemyksen järjestelmänne tilasta ennen varsinaista päivitysauditointia, voimme erillisenä palveluna tarjota analyysin, jossa tunnistetaan järjestelmänne mahdolliset puutteet uusien standardien vaatimuksiin nähden (ns. ”gap-analysis”).

 

Tietoa standardien muutoksista on saatavilla SGS:n internetsivuilta (sgs.com). Myös kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on koonnut tietoa omille sivuilleen (iso.org).

 

Lisätietoa antaa:

 

Harri Kaartinen

Liiketoimintapäällikkö

+358 400 885 933