Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Uusi radiolaitedirektiivi RED (Radio Equipment Directive) on julkaistu Euroopan komission virallisessa lehdessä 22.5.2014. Tämä uusi direktiivi tulee korvaamaan 15 vuotta voimassa olleen radio- ja telepäätelaitedirektiivin (R&TTED) 1999/5/EY 13.6.2016.

Uusi direktiivi tuo mukaan muutoksia mm. soveltamisalueeseen:

  • Yleisradiovastaanottimet jotka ovat tähän asti kuuluneet EMC -direktiivin soveltamisalueeseen siirtyvät radiolaitedirektiivin piiriin.
  • Direktiivin vaatimukset koskevat nyt myös kaikkia radiolaitteita, jotka pystyvät vastaanottamaan radioaaltoja.
  • Alle 9 kHz taajuusalueella toimivat radiolaitteet kuuluvat nyt radiolaitedirektiivin piiriin.
  • Radiopaikannuslaitteet (GNSS) kuuluvat soveltamisalaan.
  • Telepäätelaitteet poistuvat soveltamisalueesta ja kuuluvat nyt EMC -direktiivin piiriin.

Radiolaitteiden käyttöönoton ilmoitusmenettelystä jäsenmaiden valvontaviranomaisille luovutaan. Markkinoille saattajan, maahantuojan tai jälleenmyyjän on kuitenkin varmistuttava siitä, että radiolaitetta joka aiotaan saattaa markkinoille, voidaan käyttää kyseisessä jäsenmaassa.

CE -merkin yhteydessä käytettävän huomiomerkin käytöstä luovutaan. Valmistajien on kuitenkin ilmoitettava mahdollisista käyttö- ym. rajoituksista laitteen pakkauksessa ja käyttöohjeessa. Käyttöohjeissa on myös ilmoitettava laitteen käyttämä taajuusalue sekä lähetysteho. Lisäksi ilmoitetunlaitoksen numeron käyttöön
CE -merkin yhteydessä tulee muutoksia. Numeroa käytetään ainoastaan silloin kun laitteen vaatimustenmukaisuus on osoitettu direktiivin liitteen IV, moduuli H, täydelliseen laadunvarmistukseen perustuvaa vaatimustenmukaisuuden arviointia käyttäen.

Ilmoitetun laitoksen antamat lausunnot muuttuvat direktiivin muutoksen yhteydessä
EU-tyyppitarkastustodistuksiksi (EU Type Examination Certificate). Näin ollen direktiivin 1999/5/EY mukaisesti annetut lausunnot ovat voimassa vielä siirtymäajan 13.6.2017 saakka.

Uusi direktiivi selkeyttää myös vaatimuksia jotka asetetaan eri talouden toimijoille kuten valmistajille, valtuutetuille edustajille, maahantuojille ja jakelijoille. Nämä vaatimukset pohjautuvat ja ovat linjassa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 768/2008/EC kanssa. Myös jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten edellytyksiä tehokkaamman markkinavalvonnan harjoittamiseksi on parannettu.

Siirtymäajat

Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä 12.6.2016 mennessä.
Uusi direktiivi korvaa voimassa olevan direktiivin 1999/5/EU 13.6.2016
Radiolaitteet joiden vaatimustenmukaisuus on osoitettu direktiivin 1999/5/EU mukaisesti, voidaan saattaa markkinoille 12.6.2017 saakka. Tämän jälkeen markkinoille saatettavien laitteiden on täytettävä radiolaitedirektiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Lisätietoa antaa:
Jari Merikari
Technical Manager
jari.merikari@sgs.com

+358 9 6963 212