Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

PAH -yhdisteet on todettu paitsi vaarallisiksi ihmisten terveydelle myös ympäristölle haitallisiksi. Ne ovat ei-haluttuja yhdisteitä, jotka eivät yleensä paranna materiaalin ominaisuuksia. PAH- yhdisteitä esiintyy epäpuhtauksina joissakin raaka-aineissa, joita käytetään kuluttajille tarkoitettujen esineiden muovi- ja kumiosien valmistuksessa kuten esimerkiksi käsityökaluissa, urheiluvälineissä, vaatteissa, leluissa ja toimistotarvikkeissa. Koska vaarallisimmat PAH -yhdisteet on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, on EU päättänyt pari vuotta sitten kieltää niiden käytön tietyissä kuluttajatuotteiden materiaaleissa.  PAH-yhdisteitä sisältävät tarvikkeet tai niiden osat saattavat aiheuttavat riskin kuluttajille nielemisen, hengityksen tai ihokosketuksen kautta.

Kahdeksan PAH- yhdisteen rajoitus, joka astuu voimaan 27.12.2015, keskittyy kuluttajatuotteiden (esineet) kumi- tai muoviosiin, jotka tavanomaisessa käyttöolosuhteissa ovat pitkän aikaa tai toistuvasti lyhyen aikaa suorassa kosketuksessa ihmisen ihon tai suunontelon kanssa. Näissä kumi- tai muoviosissa saa olla enintään 1 mg/kg mitä tahansa kahdeksasta PAH:sta.

Seuraavassa esimerkkejä esineistä, joiden on täytettävä uudet PAH- vaatimukset ( lueteltu virallisessa EU asetuksessa no. 1272/2013)

 • Kotikäyttöön tarkoitetut työkalut ja urheiluvarusteet kuten polkupyörät, golfmailat ja muut mailat
 • Kotitalousvälineet, työntökärryt, kävelytelineet
 • Vaatteet, jalkineet, käsineet ja urheiluasut
 • Kellon rannekkeet, rannenauhat, naamarit, pääpannat

Lisäksi lapsille tarkoitetuille leluille ja lastenhoitotarvikkeille on määritelty kaksi kertaa pienempi raja-arvo eli 0,5 mg/kg.

PAH -rajoitus on voimassa kaikissa EU maissa. Sen lisäksi pitää kuitenkin ottaa myös huomioon eri markkina-alueet. Itse asiassa Saksa on ollut aktiivinen maa PAH:in suhteen, ja seurannut 18 PAH -yhdisteen pitoisuuksia tietyissä kuluttajatuotteissa. Saksa on myös asettanut raja-arvoja niiden pitoisuuksille. Sen lisäksi eräiden sähkölaitteiden vapaaehtoiseen GS- sertifiointiin kuuluu PAH -riskinarviointi ja tiettyjen tuotteiden komponenttien PAH-testi tarvittaessa.

Tämä uusi rajoitus liittyy osana kuluttajatuotteissa esiintyvien vaarallisten aineiden pitoisuuksien laajempaan rajoitusmenettelyyn Euroopan Unionissa. REACH-asetuksen Liite XVII asettaa rajoituksia markkinoille saattamiselle. Se koskee etupäässä kuluttajatuotteita, joissa ei saa esiintyä tiettyjä aineita eikä aineryhmiä. Tästä liitteestä löytyvät mm. ftalaatit, kadmium, lyijy, tolueeni ja polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH:t). Näistä osa täyttää erityistä huolta aiheuttavien aineiden kriteerit (SVHC), ja niiden käyttö on ollut jo aiemmin rajoitettu muilla säädännöillä.

Kuinka SGS voi auttaa?

SGS tarjoaa seuraavia palveluja ja testauksia:

 • Riskinarviointiin perustuvan testaussuunnitelman laatiminen
 • PAH (polysykliset aromaattiset hiilivedyt) kumi- ja muovimateriaaleissa
 • Ftalaatit leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa
 • Atsoväriaineet ja atsovärit tekstiili- ja nahkatuotteissa
 • Nikkeli koruissa, lävistyksissä ja rannekelloissa
 • Kadmium ja lyijy koruissa, pakkausmateriaaleissa, muovituotteissa, maaleissa
 • Kuudenarvoinen kromi (kromi VI) nahkatuotteissa
 • Minkä tahansa aineen testaus, joka kuuluu liitteeseen XVII (asiakkaan tarpeiden mukaisesti)

 

Lisätietoja:

Florent Trilles
REACH –specialist
florent.trilles@sgs.com