Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Euroopan Komissio ehdotti 15.7.2015 tarkistettua energiamerkintäjärjestelmää, jonka tavoitteena on selkeyttää kuluttajien kannalta tuotteiden energiatehokkuusluokitusta, jossa käytetään nykyään eri asteikkoja (A:sta G:hen, A+++:sta D:hen jne.). Tavoitteena on myös saada valmistajat ja vähittäiskauppiaat noudattamaan paremmin vaatimuksia. Ehdotettuun tarkistettuun järjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

  • Yhtenäinen A–G-energiamerkintäasteikko: Euroopan Komissio ehdottaa, että energiatehokkaiden tuotteiden merkinnässä palataan tunnettuun ja toimivaan A–G-merkintäasteikkoon ja että nykyiset merkit skaalataan uudelleen.
  • Sähköinen tietokanta uusia energiatehokkaita tuotteita varten: Euroopan Komissio ehdottaa myös, että kaikki EU:n markkinoille saatetut uudet tuotteet rekisteröidään sähköiseen tietokantaan, mikä lisäisi avoimuutta ja helpottaisi kansallisten viranomaisten harjoittamaa markkinavalvontaa.

Mitä seuraavaksi?

Euroopan Komission ehdotus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jotka keskustelevat siitä päästäkseen siitä yhteisymmärrykseen. Tähän arvioidaan kuluvan yksi vuosi. Jos lainsäätäjät hyväksyvät ehdotuksen, Euroopan Komissio panee muutokset täytäntöön viiden vuoden kuluessa useimpien tuotteiden osalta niissä tuoteryhmissä, joissa energiamerkkiä käytetään.

Lisätietoa:

Euroopan Komission Taustatiedote 15 heinäk. 2015 "Energiatehokkuus selkeämmäksi: Komissio ehdottaa yhtenäistä A–G-asteikkoa energiamerkkeihin sekä sähköistä tuotetietokantaa"