Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Uusi valaisinstandardi EN 60598-1 viittaa fotobiologisen säteilyn osalta uudistettuun tekniseen raporttiin IEC/TR 62778. Mittausvaatimukset muuttuvat, koska edellisen valaisinstandardin mukaan fotobiologinen säteily mitattiin standardin EN 62471 mukaan.

IEC/TR 62778 kuvaa kuinka sinisen valon säteily tulee mitata ja miten haittaluokitus määritellään erilaisille valonlähteille. Standardin EN 60598-1 mukaan tämä vaatimus koskettaa käytännössä ledivalonlähteitä, monimetallilamppuja ja tiettyjä halogeenilamppuja. Standardista EN 62471 poiketen tekninen raportti IEC/TR 62778 keskittyy lähtökohtaisesti itse valonlähteeseen (esimerkiksi lediin).

Yksittäiselle valonlähteelle (esimerkiksi ledille) voidaan standardin mukaan määritellä sen suurin riskiluokka, joka pätee myös jokaiselle valaisimelle, olettaen että valonlähdettä kuormitetaan samalla tavalla kuin millä se on mitattu. Jos valonlähteen riskiluokitus on näin mitattuna RG0 unlimited (rajoittamaton) tai RG1 unlimited, ei valaisinta tarvitse merkitä haitallisen sinisen valon säteilyn vaatimalla merkinnällä. Jos riskiluokitus on RG2, tulee lisäksi määritellä rajavalaistusvoimakkuus, jota suuremmilla valaistusvoimakkuuksilla valonlähteestä tuleva säteily on haitallista silmälle.

Mittaamalla valaisimen maksimivalovoima, voidaan määrittää rajaetäisyys, jota lähempänä säteily on haitallista. Jos tämä etäisyys on suurempi kuin 200 mm, tulee valaisin merkitä varoitussymbolilla, joka varoittaa katselemasta suoraan kohti valonlähdettä. Lisäksi asennus- ja käyttöohjeisiin tulee merkitä kyseinen rajaetäisyys. Tämä rajaetäisyys toimii asentajille ohjenuorana, kun he asentavat valaisimia erilaisiin tiloihin.


Lisätietoa antaa:

Pasi Orreveteläinen
Team Leader
pasi.orrevetelainen@sgs.com