Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

ISO 9001 -standardin päivitysprosessi eteni toukokuussa, kun ensimmäinen virallinen luonnos julkistettiin. Luonnos kuvaa niitä mahdollisia muutoksia, jotka päivitetty standardi saattaa sisältää. Vaikka tämä luonnos ei olekaan lopullinen versio, se antaa tiettyjä merkkejä siitä mitä lopullinen versio tulee pitämään sisällään, eikä sitä voi jättää huomioimatta. Muutokset ovat siis mahdollisia vielä ennen lopullisen version julkistamista, jota on kaavailtu vuoden 2015 viimeiselle neljännekselle.

Tärkeimmät ISO/DIS 9001 –luonnoksessa ehdotetut muutokset:
1.     Annex SL -rakenteen käyttöönotto
2.     Muutoksia terminologiassa
3.     Ulkopuolisten tekijöiden parempi huomiointi laadunhallintajärjestelmissä
4.     Muutoksia yksittäisissä vaatimuksissa

Annex SL –rakenteen käyttöönotto

ISO/DIS 9001 -luonnoksessa noudatetaan Annex SL -rakennetta, jota edellytetään tällä hetkellä kaikilta uusilta ja uusittavilta ISOn hallintajärjestelmästandardeilta. Näin pyritään varmistamaan, että ISO 9001 -standardin lopullinen versio on linjassa muiden hallintajärjestelmästandardien kanssa. Annex SL tarjoaa johdonmukaisen ja rationaalisen rakenteen laadunhallintajärjestelmän vaatimusten esittämiselle sen sijaan, että esittäisi pelkästään mallin järjestelmän elementeille.

Muutoksia terminologiassa

ISO/DIS 9001 tuo mukanaan terminologiamuutoksia vuoden 2008 versioon verrattuna (epävirallinen käännös):

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015 (DIS versio)

Tuotteet

Tuotteet ja palvelut

Asiakirjat, tallenteet

Dokumentoitu tieto

Työympäristö

Prosessiympäristö

Ostetut tuotteet

Ulkoisesti tuotetut palvelut ja tuotteet

Toimittaja

Ulkopuolinen toimittajaUlkopuolisten tekijöiden parempi huomiointi laadunhallintajärjestelmissä

ISO/DIS 9001 edellyttää, että laadunhallintajärjestelmää kehittäessään organisaatio
-       tunnistaa olennaiset sisäiset ja ulkoiset tekijät,
-       tunnistaa sidosryhmät ja ymmärtää näiden tarpeet ja odotukset,
-       määrittelee laadunhallintajärjestelmänsä soveltamisalan

sekä huomioi kaikkien näiden tekijöiden yhteisvaikutuksen ymmärtääkseen niiden tuomat riskit ja mahdollisuudet.

Ehdotetulla muutoksella pyritään siihen, että pelkästään organisaation sisältä lähtevän kehittämisen sijaan järjestelmän kohdentamisessa ja priorisoinnissa annettaisi entistä suurempi painoarvo ulkoisille tekijöille. Näin järjestelmä pystyisi täyttämään sekä sisäiset että ulkoiset tavoitteet mahdollisimman tehokkaasti.

Standardiluonnos korostaa riskiperusteista lähestymistapaa. Organisaation tulee tunnistaa ne riskit ja mahdollisuudet, jotka vaikuttavat siihen, että laadunhallintajärjestelmä voi saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Lisäksi tulee suunnitella toimet riskien ja mahdollisuuksien varalta, ottaa ne osaksi järjestelmän prosesseja sekä arvioida toimien vaikuttavuus.

Muutoksia yksittäisissä vaatimuksissa

ISO/DIS 9001 ei enää esitä vaatimuksia tilanteille, joissa ei voida organisaation toiminnan luonteen vuoksi täyttää kaikkia standardissa esitettyjä vaatimuksia (ISO 9001:2008 kappale 1.2.).

Luonnoksessa ei myöskään enää mainita ehkäiseviä toimenpiteitä erillisenä kohtana, koska koko laadunhallintajärjestelmän tarkoituksena on yhdessä riskiperusteisen lähestymistavan kanssa ehkäistä ongelmien syntymistä.

Lisäksi luonnoksessa on esitetty monia pienempiä muutoksia, kuten täsmennetty vaatimuksia pätevyyksien hallinnalle ja prosessimaiselle lähestymistavalle, mutta yksittäisten vaatimusten sisältö voi muuttua vielä paljonkin.

LISÄTIETOA:

Harri Kaartinen, SSC manager
puh. 09 6963 470