Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Euroopan Unionin virallisessa lehdessä on julkaistu 14.12.2012 Komission asetus 1194/2012, joka sisältää uusia ekosuunnitteluvaatimuksia LED- ja kohdelampuille.

Vaatimukset koskevat suunnattuja lamppuja (80 % valosta on 120 asteen sisällä), LED-lamppuja sekä lampun liitäntä- ja hallintalaitteita. Vaatimuksia sovelletaan myös silloin, kun edellä mainitut tuotteet on integroitu muihin tuotteisiin.

LED-moduulit vapautetaan tämän asetuksen vaatimuksista, jos niitä markkinoidaan osana valaisimia, joita saatetaan markkinoille alle 200 kappaletta vuodessa.

Tällä asetuksella vahvistetaan tuotetietovaatimukset myös erikoislampuille.

Energiatehokkuusvaatimukset

Vaatimukset tulevat voimaan vaiheittain 2013–2016 aikana. Kussakin vaiheessa vaatimuksia tulee lisää tai edelliset tiukentuvat. Asetuksen soveltamisalassa olevien tuotteiden energiatehokkuusindeksi (EEI) tulee olla mitattu toistettavissa olevien mittausmenetelmien mukaan ottamalla huomioon yhdenmukaistetut standardit ja täyttää seuraavat vaatimukset:

Vaihe 1 (1.9.2013 alkaen):

 • EEI < 1,75 verkkojännitteisillä yli 450 lm hehkulankalampuilla
 • EEI < 1,20 muulla jännitteellä toimivilla hehkulankalampuilla (EEI < 0.95, jos valovirta > 450 lm)
 • EEI < 0,50 muilla lampputyypeillä

Vaihe 2 (1.9.2014 alkaen):

 • EEI < 1,75 verkkojännitteisillä hehkulankalampuilla
 • EEI < 0,95 muulla jännitteellä toimivilla hehkulankalampuilla
 • lampun liitäntälaitteen kuormittamaton teho tulee olla alle 1,0 W

Vaihe 3 (1.9.2016 alkaen):

 • EEI < 0,95 hehkulankalampuilla
 • EEI < 0,36 suurpainepurkauslampuilla
 • EEI < 0,20 muilla lampuilla
 • lampun liitäntälaitteen valmiustilatehon tulee olla alle 0,50 W

Toiminnalliset vaatimukset

Toiminnalliset vaatimukset astuvat voimaan 2013–2016 ja sisältävät mm.:

 • lampun eloonjäämiskerroin 6 000 h:ssa
 • valovirran alenemakerroin
 • kytkentäjaksojen lukumäärä ennen vikaantumista
 • syttymisaika
 • lampun lämpenemisaika
 • värintoistoindeksi (Ra)

Tuotetietovaatimukset

Vaaditut tuotetiedot on oltava nähtävissä lampun pakkauksessa sekä vapaasti käytettävissä olevalla internetsivustolla. Lisäksi lampun pinnassa on esitettävä (arvo ja yksikkö): teho (W) ja jännite (V), ja jos tilaa on, myös valovirta (lm), värilämpötila (K) ja säteilykulman arvo (°).

Tietovaatimukset eivät koske hehkulankalamppuja, jotka eivät täytä vaiheen 2 (voimassa 1.9.2014 alkaen) tehokkuusvaatimuksia, eivätkä LED-moduuleita joita ei ole suunniteltu vaihdettaviksi.

Tuotetietovaatimuksissa mainitut suureet tulee olla mitattu toistettavissa olevien mittausmenetelmien mukaan ottamalla huomioon yhdenmukaistetut standardit.

Energiamerkintävaatimukset

LED- ja kohdelampuilla tulee olla myös energiamerkintä Euroopan komission uuden lamppuja ja valaisimia koskevan delegoidun asetuksen (874/2012) mukaisesti (julkaistu 26.9.2012), joka täydentää energiamerkintädirektiiviä 2010/30/EU sähkölamppujen ja valaisimien osalta. Lisätietoja tiedotteessa "Lamppujen ja valaisimien uudet energiamerkintävaatimukset".

Tuoteparametrien mittaus

Asianomaiset tuoteparametrit on mitattava käyttäen luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia mittausmenetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY ( 7 ) liitteessä I lueteltujen eurooppalaisten standardointielinten hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jos niitä on saatavilla.

SGS Fimkon palvelut

SGS Fimko tarjoaa nopeat ja kustannutehokkaat testauspalvelut energiamerkinnän vaatimiin mittauksiin (mm. energiatehokkuus, valovirran ja tehon mittaus) akkreditoituna testauslaboratoriona sekä asiantuntijapalvelua energiamerkintään liittyen. Lisäksi palveluihimme kuuluu lamppujen ja valaisimien turvallisuus-, EMC-, EMF-, suorituskyky- ja valoteknilliset testaukset sekä eri sertifiointivaihtoehtoja eri markkina-alueille maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja palveluistamme antavat:

 • Projektipäällikkö Pasi Orreveteläinen (valaistustekniikka)
 • Tuoteryhmäpäällikkö Kari Vesterinen (teollisuus- ja kotitalouslaitteet)
 • Tuoteryhmäpäällikkö Ari Honkala (EMC ja EMF)