Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Valaisimien sähkömagneettisten kenttien (EMF) raja-arvot on määritelty standardissa EN 62493 (Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields), joka on julkaistu harmonisoituna standardina pienjännitedirektiivin alueella. Standardia on noudatettava viimeistään 1.2.2013. Tuon päivämäärän jälkeen markkinoille ei saa saattaa valaisimia, joiden EMF-vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu testaamalla.  

Mitä ovat sähkömagneettiset kentät?

Sähkömagneettiset kentät (EMF, electromagnetic fields) syntyvät sähköisistä varauksista. Kentän voimakkuus tietyssä kohdassa johtuu varauksien jakaantumisesta ja käyttäytymisestä. Esimerkiksi sähköenergian siirto johtimia pitkin, radiosignaalien lähetys ja näkyvä valo ovat elektromagneettisen kentän ilmiöitä. Ilmiöt löytyvät laajalta taajuusalueelta, jonka ääripäitä ovat kosminen säteily ja taajuusspektrin matalimmassa päässä kotitaloudessa käytettävät sähkölaitteet. Termiä EMF käytetään kattamaan alle 300 GHz taajuusaluetta.

Tuotteita suunnitellessa on tähän asti keskitytty pääasiassa tuotteen sähköturvallisuuteen ja EMC-vaatimusten (sähkömagneettinen yhteensopivuus) täyttämiseen. Nyt valaisimia suunniteltaessa on otettava lisäksi huomioon myös laitteen tuottamien sähkömagneettisten kenttien vaikutukset käyttäjiin. 

Mitä valaisimia EMF vaatimukset koskevat

Standardi EN 62493 koskee kaikkia valaisimia. Valaisimet, joissa ei ole elektronisia osia, katsotaan kuitenkin täyttävän standardin vaatimukset ilman testausta. Standardin määritelmien mukaisesti perinteiset sytyttimet ja magneettiset kuristimet eivät ole elektronisia osia.

Valaisinvalmistajilta ja EU-maahantuojilta edellytettävät toimenpiteet

EMF-vaatimustenmukaisuus on osoitettava testauksella ja testiraportti on liitettävä valaisimen tekniseen tiedostoon. Myös tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutus on päivitettävä ja standardi EN 62493 on lisättävä standardiluetteloon, jolla direktiivienmukaisuus on varmistettu.

1.2.2013 jälkeen EU-markkinoille ei saa saattaa valaisimia, joiden EMF-vaatimustenmukaisuutta ei ole varmistettu. Markkinoille saattamisella tarkoitetaan tuotteiden toimittamista tehtaalta tai maahantuojalta eteenpäin esimerkiksi tukkuportaalle tai vähittäismyyntiin.

EMF-vaatimus myös FI-sertifiointiin

FI-sertifioidut tuotteet täyttävät pienjännitedirektiivin vaatimukset ja siksi 1.2.2013 lähtien valaisimien FI-sertifioinnin edellytyksenä on EN 62493 vaatimusten täyttäminen.

EMF-testaukset SGS Fimkosta

Olemme varustaneet EMC laboratoriomme EMF-testausvalmiuksilla, joten valaisinvalmistajat ja –maahantuojat saavat tarvitsevansa EMF-mittaukset meiltä nopeasti ja edullisesti. EMF-testaukset kannattaa teettää jo syksyllä, jotta tuotteeseen voidaan tarvittaessa tehdä tarvittavat muutokset ennen 1.2.2013.

Lisätietoja palveluistamme antavat:

Tuoteryhmäpäällikkö Ari Honkala (EMC ja EMF) puh. 09 6963 432

Tuoteryhmäpäällikkö Kari Vesterinen (valaistustekniikka) puh. 09 6963 418