Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Suomi -19/10/10 Muutosten vuosi Venäjän sertifiointivaatimuksissa
Vuonna 2010 Venäjän sertifiointivaatimuksiin on tullut jatkuvasti muutoksia – viimeisimmät muutokset koskevat koneiden ja laitteiden sertifiointivaatimuksia. Koneiden ja laitteiden turvallisuutta koskeva tekninen määräys no 753- FZ päivätty 15.9.2009 (Технический регламент "О безопасности машин и оборудования”) astui voimaan 25.9.2010.
Teknisessä määräyksessä asetetaan pakolliset vaatimukset koneiden ja laitteiden tuotannolle, varastoinnille, merkinnöille, pakkauksille, turvallisuudelle, markkinoinnille sekä asiakirjoille. Asiakirjavaatimuksiin sisältyy myös vaatimus koneiden ja laitteiden sertifioinnista. Suurimmalle osalle koneista ja laitteista vaaditaan edelleenkin pakollinen vastaavuussertifikaatti, mutta asiakirjan nimi ja ulkomuoto muuttui GOST R -vastaavuussertifikaatista teknisen määräyksen mukaiseksi vastaavuussertifikaatiksi.  Ennen määräyksen voimaansaattamista myönnetyt GOST R -vastaavuussertifikaatit eivät ole enää voimassa 25.9.2010 jälkeen. Tuotteille on hankittava uusi teknisen määräyksen mukainen vastaavuussertifikaatti, jotta voidaan varmistaa koneiden ja laitteiden vienti Venäjän markkinoille.
Tänä vuonna on Venäjällä tullut muutoksia myös hygieniavaatimuksiin – sanitaaris-epidemiologisten lausuntojen eli hygienialausuntojen myöntäminen lopetettiin 30.6.2010. Tämä muutos johtuu Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin 1.7.2010 muodostamasta Tulliliitosta. Tulliliitolla on yhteiset hygieniavaatimukset – osa tuotteista on Venäjälle, tai muihin Tulliliiton maihin vietäessä, sanitaaris-epidemiologisen valvonnan alaisia ja osalle tuotteista tarvitaan yhtenäinen valtiollinen tuoterekisteröinti. Venäjän kansalliset hygienialausunnot ovat voimassa 1.1.2012 asti.
Muutokset Venäjän sertifioinnissa tulevat jatkumaan – Venäjällä on julkaistu useita muitakin teknisiä määräyksiä, joiden pitäisi astua voimaan vielä tämän vuoden puolella. 
SGS Akatemia järjestää joulukuussa (1.12.2010) Helsingissä seminaarin ”Venäjän ja Ukrainan sertifiointi sekä uuden Tulliliiton tuomat muutokset Venäjän sertifiointiin”.
Ota yhteyttä meihin, kun haluat saada tietoa näistä ja muista ajankohtaisista muutoksista Venäjän sertifiointivaatimuksissa:
Nina Pihlman, 09-6963 666
Sähköposti Inna Burdym, 09-6963 663
Sähköposti Victoria Lindqvist, 09-6963 668
Sähköposti Nadja Nikkarinen, 09-6963 664
Sähköposti Merja Portaankorva, 09-6963 662
Sähköposti