Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n tuotesertifiointilaitos ja SGS:n testauslaboratoriot on liitetty Euraasian Talousyhteisön tulliliiton yhtenäisrekisteriin

Heinäkuun alkupäivinä 2010, SGS ryhmän venäläisen tytäryhtiön SGS Vostok Limited:n tuotesertifiointilaitos ja neljä SGS:n testauslaboratoriota, jotka sijaitsevat Moskovassa, Pietarissa, Samarassa ja Nakhodkassa, on liitetty Euraasian Talousyhteisön tulliliiton yhtenäisrekisteriin.
Yhtenäisrekisteri on tulliliiton jäsenten eli Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin perustama ja sen tavoitteena on yhtenäisen tullialueen luominen. 11.12.2009 näiden kolmen jäsenmaan hallitukset pääsivät sopimukseen pakollisen vaatimusten mukaisuuden vahvistamisen alaisten tuotteiden liikkeelle laskemisesta tulliliiton alueella. Sopimuksen mukaisesti kaikki ne tuotteet, jotka sisältyvät yhtenäisrekisterin tuotelistaan, ja jotka ovat testattu ja sertifioitu yhdessä jäsenmaassa, saatetaan laskea liikkeelle koko tulliliiton alueella ilman muita rajoituksia. Ainoana vaatimuksena on se, että tuotteiden testaus ja sertifiointi on suoritettava laboratoriossa ja sertifiointilaitoksessa, jotka sisältyvät yhtenäisrekisteriin.

Jäsenyydellä Euraasian Talousyhteisön tulliliiton rekisterissä on suuri merkitys Venäjän SGS:n teollisuuspalveluille. GOST R -sertifiointijärjestelmässä(englanniksi) toimivista runsaasta 1100 sertifiointilaitoksesta ja 2500 testauslaboratoriosta, SGS on niiden 259 sertifiointilaitoksen ja 291 laboratorion joukossa, jotka vain on liitetty Euraasian Talousyhteisön tulliliiton yhtenäisrekisteriin.

Venäjän SGS teollisuuspalvelut (englanniksi) täyttivät menestyksellisesti kaikki ne kriteerit, joita yhtenäisrekisteriin mukaan ottamiselle oli. Kriteerien mukaisesti akkreditointiaikana ei saa olla sellaisia sertifiointisääntöjen vastaisia tapauksia, jotka johtaisivat vaatimustenvastaisten tuotteiden pääsyyn markkinoille. Kriteereihin kuuluu myös se, että eksperttejä on jatkuvasti saatavilla koko akkreditointialueelle. Tämän lisäksi sertifiointilaitoksille, joilla on oma testauslaboratorio, on annettu etusija valintaprosessissa.

Tästä hetkestä eteenpäin SGS, Euraasian Talousyhteisön tulliliiton yhtenäisrekisterin jäsenenä, voi tarjota asiakkailleen lisäarvoa antavaa palvelua Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin markkinoilla. SGS tarjoaa asiakkailleen yhtenäistä vastaavuussertifikaattia tai vastaavuusvakuutusta (englanniksi), joka on voimassa koko tulliliiton alueella.

Vladimir Ovcharov, SGS Vostok Limited:n tuotesertifiointi- ja työturvallisuusyksikön johtaja kommentoi asiaa seuraavasti: ’Vaatimustenmukaisuuden vahvistamisen uudet säännöt tulliliiton sisällä ovat merkittävä askel kaupan esteiden vähentämiseksi. Tästä eteenpäin valmistajille, jotka toimittavat tuotteitaan sekä Venäjän että myös Valko-Venäjän ja Kazakstanin markkinoille, riittää yhden yhtenäisen vastaavuussertifikaatin tai vastaavuusvakuutuksen hankkiminen, sillä nämä ovat voimassa kaikissa kolmessa tulliliiton jäsenvaltiossa. Tästä huolimatta tuotteiden merkintöjen tulee olla kohdemaan kansallisen lainsäädännön mukaisia.’

SGS:n liittäminen Euraasian Talousyhteisön tulliliiton sertifiointilaitosten ja testauslaboratorioiden yhtenäisrekisteriin on tunnustus SGS:n laajasta kokemuksesta ja osaamisesta verifioinnin, sertifioinnin, tarkastuksen ja testauksen alueella (englanniksi).

SGS:n testaus- ja sertifiointipalveluista
SGS puolueettomana sertifiointilaitoksena avustaa kansainvälisiä yrityksiä suoriutumaan menestyksellisesti kaupankäynnistään ympäri maailmaa, mukaan lukien Venäjällä ja muissa IVY-maissa, varmistamalla, että yritysten tuotteet vastaavat säännösten mukaisia vaatimuksia ja asiakasperusteisia vaatimuksia. SGS:n tavoitteena on pienentää valmistajille ja myyjille kohdistuvia kaupan esteitä.  
SGS tarjoaa asiakkailleen suoran pääsyn Venäjän ja muiden IVY-maiden markkinoille tarjoamalla täyden palvelun ratkaisuja, mukaan lukien vastaavuudenarviointia sekä konsultointipalveluita hyväksyntöjen, lupien sekä sertifikaattien ja lisenssien saamiseksi tuotteille ja investoinneille Venäjällä (englanniksi).

SGS:n teollisuuspalveluista
SGS:n teollisuuspalvelut (englanniksi) ovat maailmanlaajuinen palveluntarjoaja teknisessä verifioinnissa, tarkastuksessa, testauksessa ja vastaavuuden vahvistamisessa. SGS:n teollisuuspalvelut varmistavat, että sen asiakkaiden laitteet, materiaalit, laitteistot, laitokset ja projektit vastaavat kaikkia laadullisia ja toiminnallisia vaatimuksia, ovatpa nämä sitten säännöksiin perustuvia, vapaaehtoisia tai asiakasperusteisia.
Saadaksesi lisätietoja, ota yhteyttä:
SGS Industrial Services
SGS Vostok Limited
Vladimir Ovcharov
Tuotesertifiointi- ja työsuojeluyksikön johtaja

t: +7 (495) 775 44 55
Email SGS Industrial Services Website: www.ru.sgs.com (englanniksi) SGS-ryhmä on mailman johtava tarkastus-, verifiointi-, testaus- ja sertifiointiyritys. Vuonna 1878 perustettu SGS tunnetaan laadun ja lahjomattomuuden kansainvälisenä esikuvana. SGS:n palveluksessa on yli 59,000 henkilöä ja ryhmä koostuu yli 1,000 toimistosta ja laboratoriosta ympäri maailmaa.