Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Uusi konedirektiivi astuu voimaan 29.12.2009 ja tuo tullessaan muutoksia koneiden valmistajien arkipäivään. Direktiivin liitteen I olennaisiin turvallisuusvaatimuksiin tehdyt muutokset ovat vähäisiä, mutta kuitenkin vaikuttavat koneita koskevien standardien sisältöön. Standardisointiorganisaatiot ovatkin tehneet kovasti töitä viime aikoina standardipäivitysten parissa ja työ on edelleen hieman kesken.
Konedirektiiviin tehtyjä muutoksia on paljon. Tässä on muutamia olennaisia muutoksia:
Direktiivin soveltamisalaan on laajennettu hieman Teknisessä tiedostossa on oltava dokumentoituna suoritetun riskien arvioinnin tulokset standardin EN ISO 14121-1 mukaisesti. Koneen suunnittelussa tulee huomioida ”kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö” CE-merkintää koskevia vaatimuksia on tarkennettu Koneen ohjeiden ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen käännöksen/alkuperäisen osoitukselle on tullut vaatimuksia Koneen ohjeiden sisältöä koskevat vaatimukset ovat muuttuneet Koneen kiinteitä suojuksia koskevat vaatimukset ovat muuttuneet hieman Päästöarvojen ilmoittamisen yhteydessä (esim. melu) tulee ilmoittaa mittausepävarmuus Koneiden vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältöön on tullut muutoksia Puolivalmisteille (aiemmin koneen osat) on määritelty omat menettelyt sekä annettu vaatimukset puolivalmisteiden tekniselle dokumentaatiolle Tyyppitarkastuksen alaisten koneiden soveltamisalaa on laajennettu (liite IV) Direktiivin liitteen IV koneille on mahdollistettu täydelliseen laadunvarmistukseen perustuva menettely tyyppitarkastuksen suorittamiseksi EY-tyyppitarkastustodistusten voimassaolo on rajattu enintään 5 vuoteen Valmistajille useita toimenpiteitä
Uudella konedirektiivillä ei ole siirtymäkautta, joten koneiden valmistajien tulee ennen 29.12.2009 huomioida seuraavat seikat:
Koneen tulee saattaa uuden direktiivin mukaisiksi Dokumentaatio tulee muuttaa uuden direktiivin mukaiseksi Vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin ja teknisiin asiakirjoihin tulee päivittää standardien uudet painokset Vanhan direktiivin mukaiset tyyppitarkastukset tulee päivittää uuden direktiivin mukaisiksi SGS Fimkolla monipuoliset palvelut
SGS Fimko Oy on asiakaskeskeinen puolueeton testaus- ja sertifiointiyritys. SGS Fimkolla on ilmoitetun laitoksen asema Euroopan Unioniin konedirektiivin (MD), pienjännitedirektiivin (LVD), EMC-direktiivin (EMC) ja kaasulaitedirektiivin (GAD) ja radio- ja telepäätedirektiivin (RTTE) osalta. SGS Fimkolla on pitkä ja monipuolinen käytännön kokemus em. direktiivien soveltamisesta mm. teollisuuskoneiden ja konelinjojen sekä erilaisten puuntyöstökoneiden osalta. SGS Fimko tarjoaa laitevalmistajille, maahantuojille, myyjille, asentajille ja koneen käyttöönottajille palveluja mm. seuraavilla osa-alueilla:
Konetta koskevien direktiivien ja standardien kartoitus Käyttöönottotarkastus ja testaus Työturvallisuus ja riskien arviointi Sähköturvallisuus Turvatoimintoihin liittyvien ohjauspiirien luokitus Kriittisten komponenttien soveltuvuus ja standardinmukaisuus Vanhojen koneiden uudistukset Valmistajan opastaminen dokumentaation laatimisessa, johon sisältyy mm. tekninen tiedosto, valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus, käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeet jne. SGS Fimko tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia tarkastus-, testaus- ja sertifiointipalveluita, joiden tuloksiin valmistaja voi tukeutua tuotteensa vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa.
Lisätietoja SGS Fimkon koneita koskevista palveluistamme antavat seuraavat henkilöt:
Markus Ahvenuspuh.: (09) 6963 224, emailKari Vesterinenpuh.: (09) 6963 418, emailYhteystiedot: SGS Fimko Oy
Osoite: PL 30, FI-00211 Helsinki, Finland
Puh. (09) 696 361
Fax. (09) 6925 474
SähköpostiosoitePaikallinen kotisivu www.fi.sgs.com SGS-ryhmä on maailman johtava tarkastus-, verifiointi, testaus- ja sertifiointiyritys. Vuonna 1878 perustettu SGS tunnetaan laadun ja lahjomattomuuden kansainvälisenä esikuvana. SGS:n palveluksessa on yli 56.000 henkilöä ja ryhmä koostuu yli 1000 toimistosta ja laboratoriosta ympäri maailmaa.