Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Sosiaali- ja terveysministeriö on uudelleen nimennyt SGS Fimkon konedirektiivin tarkoittamaksi ilmoitetuksi laitokseksi. Ilmoitettuna laitoksena SGS Fimko toimii puolueettomana kolmantena osapuolena koneiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvissä asioissa.
Nimitys vahvistaa SGS Fimkon nykyistä asemaa johtavana sähkö-, elektroniikka- ja telekommunikaatioalan testaus- ja sertifiointiyrityksenä Suomessa. SGS Fimko on nyt ilmoitettu laitos R&TTE- (Radio ja Telepäätedirektiivi), LVD- (pienjännite), EMC-, kone-, kaasu- ja hyötysuhdedirektiivien mukaan sekä akkreditoitu testauslaboratorio suorittamaan EMC-testejä perustuen ajoneuvodirektiivin vaatimuksiin. Näiden lisäksi SGS Fimko tarjoaa palveluja EuP (Energy using Products eli energiaa käyttävät laitteet)-direktiivin osalta.
SGS Fimko testaa tuotteita myös muiden maiden vaatimusten mukaan ja myöntää itse (esim. SGS FI, SGS GS ja ENEC) tai hankkii muiden maiden sertifioinnit tai hyväksynnät mm. kansainvälisillä turvallisuutta koskevilla CB ja EMC:tä koskevilla CB EMC -sertifikaateillaan.
Uusittu asema osana Compliance Solutions –palvelupakettiaSGS Fimko tarjoaa elektroniikka-, telekommunikaatio-, ja sähkölaitteiden valmistajille kokonaisvaltaista palvelupakettia tuotteen vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi globaaleille markkinoille. Nämä ”Compliance solutions, vaatimustenmukaisuusratkaisut” palvelut kattavat vaatimusten valinnan, verifioinnin (mm. testaus), vaatimustenmukaisuuden osoittamisen (sertifiointi) ja ylläpidon (mm. tuotannon auditoinnit) sekä näihin liittyvät asiantuntija- ja koulutuspalvelut. SGS Fimkolla on Suomen laboratorioiden lisäksi lukuisia turvallisuus-, EMC- ja RF- (Radio Frequency) laboratorioita ja haitta-ainelaboratorioita ympäri maailmaa tuottamaan tarvittavat testaukset.
SGS maailman johtava alan yritys
Noin 3000 SGS:n koko henkilöstöstä työskentelee sähkö- ja elektroniikka- ja telekommunikaatioalalla. SGS on maailman johtava testaaja ja sertifioija mm. telekommunikaatio-, EMC-, RF- sekä haitta-ainetestaus palveluissa (RoHS, Restriction of Certain Hazardous Substances).
Lisätietoja antaa tuoteryhmäpäällikkö
Kari Vesterinen
Puh. (09) 6963 418 tai 040 564 2269
SGS Fimko Oy
PL 30, FI-00211 Helsinki, Finland
Puh. (09) 696 361
Fax. (09) 6925 474
SähköpostiosoiteSGS Finland SGS-ryhmä on maailman johtava tarkastus-, verifiointi, testaus- ja sertifiointiyritys. Vuonna 1878 perustettu SGS tunnetaan laadun ja lahjomattomuuden kansainvälisenä esikuvana. SGS:n palveluksessa on yli 56.000 henkilöä ja ryhmä koostuu yli 1000 toimistosta ja laboratoriosta ympäri maailmaa.