Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Euroopan komissio hyväksyi 18.3.2009 kaksi ekosuunnitteluasetusta (244/2009 ja 245/2009), joiden tavoitteena on parantaa EuP-direktiivin 2005/32/EU alaisuuteen kuuluvien kotitalouslamppujen sekä toimisto-, katu- ja teollisuusvalaistustuotteiden energiatehokkuutta. Kyseiset asetukset sisältävät energiatehokkuusmääräyksiä, joiden käyttöönotto säästäisi Euroopassa vuoteen 2020 mennessä jopa 80 TWh, verrattuna tilanteeseen ettei asiaan suhteen tehtäisi mitään. Tämä vastaa suurin piirtein Belgian tai 23 miljoonan eurooppalaisen kotitalouden sähkönkulutusta tai kahdenkymmenen 500 MW voimalan tuotantoa vuosittain. Toimenpide vähentäisi hiilidioksidipäästöjä vuositasolla 32 milj. tonnia. Vuodesta 2009 vuoteen 2012 tehottomat hehkulamput tullaan vähitellen korvamaan vaihtoehtoisilla valonlähteillä, joiden valotehokkuus on parempi.
Nämä kaksi asetusta asettavat vaatimuksia kotitalouksissa käytettävien lamppujen (varsinkin hehku-, halogeeni- ja pienloistelampuille) energiatehokkuudelle, toimivuudelle ja tuoteselosteille, kuten myös toimistokäytössä oleville valaisimille sekä katu- ja teollisuusvalaistukselle (loiste- ja suurpainepurkauslamput sekä niille tarkoitetut valaisimet ja virranrajoittimet).
Säännökset ottavat huomioon käyttäjän esteettisiä, toimivuutta ja terveyttä koskevia odotuksia. Ne poistavat markkinoilta vähitellen valotehokkuudeltaan heikot perinteiset hehkulamput ja muut valaisintarvikkeet tavalla, joka antaa valmistajille mahdollisuuden muuttaa tuotantonsa energiatehokkaitten vaihtoehtojen suuntaan.
Asetuksen 245/2009 lyhyt yhteenveto
Ilman sisäistä virranrajoitinta varustettujen loistelamppujen sekä suurpainepurkauslamppujen vaatimukset
Lampun valotehokkuus Lampun suorituskyky Lampun tuoteseloste (esim. nimellisteho watteina, valovirta ja valotehokkuus 100 h jälkeen sekä värintoistoindeksi) Ilman sisäistä virranrajoitinta varustettujen loistelamppujen virranrajoittimia ja suurpainepurkauslamppujen virranrajoittimia koskevat vaatimukset
Virranrajoittimen energiatehokkuus Virranrajoittimen tuoteseloste (energiatehokkuusindeksi, virranrajoittimen tehokkuus) Lepovirta Ilman sisäistä virranrajoitinta varustettujen loistelamppujen valaisimien ja suurpurkauslamppujen valaisimien vaatimukset:
Valaisimien energiatehokkuus Valaisimien tuoteseloste (esim. täydelliset valotekniset tiedot) Tuotteiden on oltava vaatimustenmukaisia viimeistään 18.3.2010. Tietoja tuotteista on oltava vapaasti saatavissa internet-sivuilla sekä muilla valmistajan valitsemilla tavoilla. Nämä vaatimukset tulevat vähitellen tiukemmaksi 2010 jälkeen muutaman vuoden välein.
Asetuksen 244/2009 lyhyt yhteenveto
Kotitalouslamppujen ekosuunnitteluvaatimukset
Lampun valotehokkuus Lampun toiminnallisuus (esim. valovirran alenemiskerroin, syttymisaika, UVA- ja UVB-säteily, värintoisto) Lamppua koskevat tiedot (valovirta, nimellinen elinikä, elohopeapitoisuus jne.) 1.9.2010 alkaen tuotetietojen on oltava näkyvästi esillä pakkauksessa sekä vapaasti saatavissa internet-sivuilla. Muut vaatimukset on täytettävä viimeistään 1.9.2009. Nämä vaatimukset tulevat vähitellen tiukemmiksi 2010 jälkeen muutaman vuoden välein.
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja markkinavalvonta
Vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi edellä mainittujen ominaisuuksien on oltava varmistettu luotettavilla, täsmällisillä ja jäljennettävissä olevilla mittauksilla.
Jäsenmaiden viranomaiset tulevat hoitamaan markkinavalvonnan. Valvontamenetelmät vaihtelevat tuotteesta ja asetuksesta riippuen.
SGS:n palvelut
SGS Fimkolla on laaja testauspalveluvalikoima ja uudenaikaiset testausvälineet, joilla voidaan varmistaa näiden uusien asetusten vaatimusten täyttyminen.
Lisätietoja antavat:Pasi Orreveteläinen, asiantuntija (sähköposti)
Kari Vesterinen, tuoteryhmäpäällikkö (sähköposti).
SGS Fimko OyPL 30, FI-00211 Helsinki, Finland
Puh. (09) 696 361
Fax. (09) 6925 474
SähköpostiSGS Finland SGS-ryhmä on maailman johtava tarkastus-, verifiointi, testaus- ja sertifiointiyritys. Vuonna 1878 perustettu SGS tunnetaan laadun ja lahjomattomuuden kansainvälisenä esikuvana. SGS:n palveluksessa on yli 56.000 henkilöä ja ryhmä koostuu yli 1000 toimistosta ja laboratoriosta ympäri maailmaa.