Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Sähkötuotteiden ja niiden komponenttien haitta-aineiden käyttöä rajoittavaa RoHS-direktiiviä (Restriction of Certain Hazardous Substances) ollaan uudistamassa. RoHS-direktiivi rajoittaa kuuden haitta-aineen (kadmium, lyijy, elohopea, kuudenarvoinen kromi sekä bromatut palonestoaineet PBB ja PBDE) käyttöä tuotteissa. Keskeiset RoHS-direktiiviä koskevat muutokset olisivat seuraavat:
RoHS-vaatimustenmukaisuusvarmistaminen edellyttäisi teknistä rakennetiedostoa ja CE-merkintää Lääketieteelliset sekä tarkkailulaitteet tulisivat direktiivin alaisiksi tuotteiksi nykyisten RoHS-direktiivin alaisten tuotteiden lisäksi Koko toimitusketju vastaisi (valmistaja, maahantuoja, jakelija ja valtuutettu edustaja) vaatimustenmukaisuudesta ja sen osoittamisesta Otettaisiin käyttöön uusi menettelytapa lisätä direktiiviin kiellettyjä aineita Poikkeusmekanismi uudistuisi ja määritelmiä täsmennettäisiin CB RoHS:lla komponenttien ja materiaalien haitta-ainepitoisuudet
SGS Fimkon johdolla kehitetty maailmanlaajuinen sähkötuotteiden komponentteja ja materiaaleja koskeva IECEE HS (Hazardous Substances) STR (Statement of Test Results) raportointipalvelu antaa tehokkaan keinon tunnistaa ja osoittaa haitta-ainepitoisuudet globaalisti hyväksyttyjen mittausmenetelmien (IEC 62321) mukaan. SGS Fimkon myöntämät IECEE HS STR (ns. CB RoHS) ja niihin liittyvät testausraportit toimivat luotettavana lopputuotteen teknisen rakennetiedoston perustana.
IECEE HS STR-järjestelmän mukaisia haitta-aineita testaavia laboratorioita SGS Fimkolla on seitsemän, jotka sijaitsevat Suomessa, Kiinassa, Taiwanissa, Hong Kongissa, Koreassa, Japanissa ja Thaimaassa.
Uudet tuoteryhmät
Uusittua RoHS-direktiiviä sovellettaisiin
1.12.2014 alkaen markkinoille saatettaviin lääkinnällisiin laitteisiin ja tarkkailu- ja valvontalaitteisiin, 1.12 2016 alkaen markkinoille saatettaviin in vitro –diagnostiikkaan tarkoitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin ja 1.12 2017 alkaen markkinoille saatettaviin teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteisiin. Uusia aineita priorisointilistalle
Vaikka uusittava RoHS-direktiivi ei lisäisi rajoitettuja aineita, ns. prioriteettilistalle tulisi 4 uutta ainetta, jotka ovat HBCDD, DEHG, BBP ja DBP. Nämä aineet siis saattaisivat tulevaisuudessa tulla rajoitettujen aineiden listalle.
Tuotteita koskevat muutkin direktiivit
Koska CE-merkintä edellyttää, että myös muut CE-merkintää edellyttävät direktiivn on täytettävä, valmistajan ja maahantuoja on varmistava myös muiden direktiivien täyttyminen. Näitä voivat olla esimerkiksi:
EuP (Energy using Product) -direktiivi Pienjännitedirektiivi EMC (Electro Magnetic Compatibility) eli sähkömagneettinen yhteensopivuus RTTE (radio- ja telepäätedirektiivi) SGS Fimkon palvelujen avulla yritykset pystyvät varmistamaan kaikkien ylläkuvattujen vaatimusten täyttymisen.
Lisätietoja antavat
Sertifiointijohtaja Tom Törn, sähköposti: Sähköpostiosoite, puh. 09 696 3475
SGS Fimko OyPL 30, FI-00211 Helsinki, Finland
Puh. (09) 696 361
Fax. (09) 6925 474
SähköpostiosoiteSGS Finland SGS-ryhmä on maailman johtava tarkastus-, verifiointi, testaus- ja sertifiointiyritys. Vuonna 1878 perustettu SGS tunnetaan laadun ja lahjomattomuuden kansainvälisenä esikuvana. SGS:n palveluksessa on yli 56,000 henkilöä ja ryhmä koostuu yli 1,000 toimistosta ja laboratoriosta ympäri maailmaa.