Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Euroopan Unionin energiaa käyttäviä tuotteita koskeva ns. EuP (Energy Using Product Directive) koskee tuotteiden koko elinkaarta suunnittelusta lähtien ja sen tarkoituksena on vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia. Tuotteessa on otettava huomioon mm. energiatehokkuus, haitalliset aineet, kierrätys, veden kulutus ja melu kaikissa elinkaaren vaiheissa ja osoitettava tuotteen täyttävän sille asetetut ao. tekniset vaatimukset. Direktiivi koskee tuotteita, jotka saatetaan markkinoille tuotekohtaisten asetusten voimaantulopäivämäärien jälkeen. Siis jos jo markkinoilla olevan tuotteen tuomista markkinoille jatketaan näiden voimaantulopäivämäärien jälkeen, tuotteen on täytettävä myös EuP-vaatimukset.
Tuotekategoriakohtaisia voimaantulopäivämääriä
Mm. seuraaville tuotteille on jo nyt asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia, jotka astuvat voimaan seuraavasti:
1405135Tuotekategoria
Ensimmäisen vaiheen voimaantulopäivämäärä
Kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lepovirtakulutus
tammikuu 2010
Perusdigisovittimet
helmikuu 2010
Palvelusektorin valaistustuotteet (lamput, virranrajoittimet, valaisimet)
huhtikuu 2010
Kotivalaistuksen ympärisäteilevät lamput
syyskuu 2009
Ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan sähkönkulutuksen ja aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde
huhtikuu 2010
Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteet
heinäkuu 2010
Televisiovastaanottimet
elokuu 2010
Sähkömoottorit
kesäkuu 2011
Kiertovesipumput
tammikuu 2013
Odotettavissa on tulevaisuudessa uusia toimeenpanosäädöksiä muille tuoteryhmille.
Tekninen rakennetiedosto
EuP-direktiivin täyttyminen osoitetaan teknisellä rakennetiedostolla ja CE-merkinnällä. Tekninen rakennetiedosto edellyttää mm seuraavia toimenpiteitä:
Ympäristöarviointi Ekosuunnittelu täytäntöönpanotoimenpiteiden vaatimusten noudattamiseksi Testaus harmonisoidun standardin mukaan Vaatimustenmukaisuusvakuutus SGS Fimko - EuP: tä koskevat palvelut
SGS Fimkon EuP-palveluilla varmistat tuotteesi ja toimintasi EuP-direktiivin mukaisen toiminnan kustannustehokkaasti ja ammattitaidolla:
Yrityskohtaiset koulutukset direktiivistä Teknistä rakennetiedostoa koskeva asiantuntijapalvelu Ekosuunnittelua koskevat arvioinnit erikseen tai ISO 14 001 ja ISO 9001 –arvioinnin yhteydessä Energiatehokkuutta ja haitta-aineita koskevat testaukset ja –sertifioinnit EuP-direktiivin tarkoittaman ilmoitetun laitoksen palvelut Tuotteita koskevien muiden direktiivien vaatimusten täyttyminen (esim. turvallisuus, sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC, radiotaajuudet jne.
Lisätietoja antaa Kari Vesterinen, puh. 09 6963 418, Sähköpostiosoite SGS Fimko OyPL 30, FI-00211 Helsinki, Finland
Puh. (09) 696 361
Fax. (09) 6925 474
SähköpostiosoiteSGS Finland SGS-ryhmä on maailman johtava tarkastus-, verifiointi, testaus- ja sertifiointiyritys. Vuonna 1878 perustettu SGS tunnetaan laadun ja lahjomattomuuden kansainvälisenä esikuvana. SGS:n palveluksessa on yli 56,000 henkilöä ja ryhmä koostuu yli 1,000 toimistosta ja laboratoriosta ympäri maailmaa.