Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS Fimko on Euroopan Unionin EuP (Energy using Products, energiaa käyttävät laitteet) -direktiivin tarkoittama ilmoitettu laitos perustuen asemaansa hyötysuhdedirektiivin tarkoittamana ilmoitettuna laitoksena. Ilmoitettu laitos toimii puolueettomana kolmantena osapuolena energiaa käyttävien laitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvissä menettelyissä.
Ilmoitetun laitoksen asema vahvistaa SGS Fimkon nykyistä asemaa johtavana sähkö-, elektroniikka- ja telekommunikaatioalan testaus- ja sertifiointiyrityksenä Suomessa. SGS Fimko on nyt ilmoitettu laitos EuP-, R&TTE- (radio ja telepäätelaitteet) , LVD –(pienjännite), EMC-, kone- ja kaasu- ja hyötysuhdedirektiivien mukaan sekä akkreditoitu testauslaboratorio suorittamaan EMC-testejä perustuen ajoneuvodirektiivin vaatimuksiin.
Uusi asema osana Compliance Solutions –palvelupakettia
SGS Fimko tarjoaa elektroniikka- ja sähkölaitteiden valmistajille kokonaisvaltaista palvelupakettia tuotteen vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi globaaleille markkinoille. Nämä ”Compliance solutions, vaatimustenmukaisuusratkaisut” palvelut kattavat vaatimusten valinnan, verifioinnin (mm. testaus), vaatimustenmukaisuuden osoittamisen (sertifioinnit, esim. SGS FI, SGS GS, ENEC, maailmanlaajuiset CB-sertifikaatit turvallisuuden, sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja RohS-haitta-aineiden osalta ) ja ylläpidon (mm. tuotannon auditoinnit) sekä näihin liittyvät asiantuntija- ja koulutuspalvelut. SGS Fimkolla on Suomen laboratorioiden lisäksi lukuisia turvallisuus-, EMC- ja haitta-ainelaboratorioita ympäri maailmaa tuottamaan tarvittavat testaukset.
SGS maailman johtava alan yritys
SGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti yli 55 000 työntekijää, joista yli 2 500 sähkö- ja elektroniikka- ja telekommunikaatioalalla. SGS on maailman johtava testaaja ja sertifioija telekommunikaatio-, EMC- sekä haitta-ainetestaus palveluissa (RoHS, Restriction of Certain Hazardous Substances).
Lisätietoja antaa tuoteryhmäpäällikkö Kari Vesterinen, puh. (09) 6963 418 tai 040 564 2260
Yhteystiedot: SGS Fimko Oy
Osoite: PL 30, FI-00211 Helsinki, Finland
t:. (09) 696 361
f: (09) 6925 474
SähköpostiosoitePaikallinen kotisivuSGS-ryhmä on maailman johtava tarkastus-, verifiointi, testaus- ja sertifiointiyritys. Vuonna 1878 perustettu SGS tunnetaan laadun ja lahjomattomuuden kansainvälisenä esikuvana. SGS:n palveluksessa on yli 55.000 henkilöä ja ryhmä koostuu yli 1000 toimistosta ja laboratoriosta ympäri maailmaa.