Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Sähkölaitteelta edellytetään sen turvallisuuden, energiatehokkuuden, ja radiotaajuusvaatimusten täyttymisen lisäksi moitteetonta toimintaa muiden laitteiden kanssa sille tarkoitetuissa toimintaympäristössä. Häiriöttömän toiminnan takaa samaan käyttöympäristöön tarkoitettujen laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC, electromagnetic compatibility). Sähkölaite siis ei saa kohtuuttomasti häiritä ympäristöänsä, toisaalta sen on siedettävä riittävässä määrin ympäristöstä tulevia häiriöitä. Vuonna 2007 uusittu EMC-direktiivi toi yrityksille uusia velvoitteita ja sitä on noudatettava kaikkien tuotteiden osalta viimeistään 20.7.2009.
Kiinteät asennukset, testaustulokset
EMC-direktiivi koskee laitteiden lisäksi myös kiinteitä asennuksia. Asennuksille ei tullut mitään siirtymäaikaa. Direktiivin edellyttämä tekninen rakennetiedosto vaatii käytännössä myös testaustuloksia. Myös elektroniikan lisääntyminen on saattanut direktiivin piiriin yhä suuremman osan tuotteita. Käytännössä lähes kaikki elektroniikkaa sisältävät tuotteet ovat EMC-direktiivin alaisia, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Elektroniikkaa on puolestaan nykyisin lähes kaikissa tuotteissa niin kotona, teollisuudessa ja toimistoissa käytettävissä tietotekniikan ja kulutuselektroniikan tuotteissa, kotitalouslaitteissa, valoteknisissä tuotteissa, säätö- ja ohjauslaitteissa, koneissa jne.
SGS Fimko EMC-direktiivin mukainen ilmoitettu laitos
Teknisen rakennetiedoston lisäksi EMC-direktiivi viittaa myös ilmoitettuun laitokseen. Ilmoitettuna laitoksena SGS Fimko sekä testaa että vahvistaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden Euroopan Unionin markkinoita varten.
Varmistat tuotteesi EMC-vaatimusten mukaisuuden Euroopan markkinoita varten tehokkaimmin hyödyntämällä SGS Fimkon palveluja SGS Fimko testaa tuotteita myös muiden maiden EMC-vaatimusten mukaan ja hankkii näiden maiden sertifioinnit tai hyväksynnät mm. kansainvälisille CB EMC –sertifikaateillaan.
Lisätietoja antavat:
Jari Merikari , Technical Manager, emailMatti Viita. Product Line Manager, emailAri Honkala. Project Manager, emailSanna Lindholm, Project Manager, email SGS Fimko OyPL 30, FI-00211 Helsinki, Finland
Puh. (09) 696 361
Fax. (09) 6925 474
SähköpostiosoiteSGS Finland SGS-ryhmä on maailman johtava tarkastus-, verifiointi, testaus- ja sertifiointiyritys. Vuonna 1878 perustettu SGS tunnetaan laadun ja lahjomattomuuden kansainvälisenä esikuvana. SGS:n palveluksessa on yli 55.000 henkilöä ja ryhmä koostuu yli 1000 toimistosta ja laboratoriosta ympäri maailmaa.