Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Euroopan Unionin energiaa käyttäviä tuotteita koskeva ns. EuP-direktiivi (Energy Using Product Directive) aletaan soveltaa EU-jäsenmaissa vuoden 2009 aikana.  Direktiivi koskee tuotteiden koko elinkaarta suunnittelusta lähtien ja sen tarkoituksena on vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia. Tuotteessa on otettava huomioon mm. energiatehokkuus, haitalliset aineet, kierrätys, veden kulutus ja melu kaikissa elinkaaren vaiheissa ja osoitettava tuotteen täyttävän sille asetetut ao. tekniset vaatimukset. Monien muiden direktiivien tapaan myös EuP-direktiivi viittaa ilmoitettuun laitokseen, joka voi varmistaa tuotteen direktiivinmukaisuuden. EU:n lisäksi myös muualla maailmassa on asetettu tai asetetaan vastaavia vaatimuksia.
Kuluttaja- ja teollisuustuotteet
EuP-direktiivi koskee sekä kuluttaja- että teollisuustuotteita, joita myydään vuosittain yli 200 000 kpl Euroopan Unionin markkinoilla. Tällaisia tuotteita ovat mm.
Kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet Astianpesukoneet, pyykinpesukoneet, kuivausrummut, pölynimurit Valaisimet, valonlähteet ja virranrajoittimet Sähkömoottorit, pumput ja teollisuuden energiaa käyttävät laitteet Energiaa käyttävät työkoneet ja työkalut EuP-direktiiviin tullee jatkossa lisää tuotteita. Esimerkki EuP-direktiivin vaatimuksista on laitteiden lepovirtaa koskeva 1 W vaatimus.
CE-merkintä ja markkinavalvontaDirektiivi edellyttää tuotteen valmistajaa tai maahantuojaa tekemään rakennetiedoston ja CE-merkinnän.
Mm. energiatehokkuus ja haitta-ainepitoisuus voidaan osoittaa testaamalla tuote asianomaisten standardien mukaisesti.
Kuten pienjännite-, EMC- ja RoHS-direktiivien tapaan, EU-jäsenmaat tulevat toteuttamaan myös EuP-direktiivin mukaista markkinavalvontaa, joka käytännössä merkitsee:
pistokoetestejä tuotteille, joiden vaatimustenmukaisuutta epäillään dokumenttien arviointia tuotteiden myynnin rajoittamista SGS Fimkon EuP-palvelut.
SGS Fimko tarjoaa mm. seuraavia EuP-direktiiviä koskevia palveluita
Yrityskohtaiset koulutukset direktiivistä Teknistä rakennetiedostoa koskeva asiantuntijapalvelu Energiatehokkuutta ja haitta-aineita koskevat testaukset ja -sertifioinnit EuP-direktiivin tarkoittaman ilmoitetun laitoksen palvelut Tuotteita koskevien muiden direktiivien vaatimusten täyttyminen (esim. turvallisuus, sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC, radiotaajuudet jne.) Lisätietoja antaa Kari Vesterinen
t: 09 6963 418
EmailSGS Fimko OyPL 30, FI-00211 Helsinki, Finland
t: (09) 696 361
f:. (09) 6925 474
EmailSGS Fimko websiteSGS-ryhmä on maailman johtava tarkastus-, verifiointi, testaus- ja sertifiointiyritys. Vuonna 1878 perustettu SGS tunnetaan laadun ja lahjomattomuuden kansainvälisenä esikuvana. SGS:n palveluksessa on yli 55.000 henkilöä ja ryhmä koostuu yli 1000 toimistosta ja laboratoriosta ympäri maailmaa.