Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Suomi -10/12/08
Pakollinen sertifiointi vs. Vastaavuusvakuutus: Päivitys Venäjän lainsäädäntöön

Venäjän Liittovaltion Duuma hyväksyi 3.9.2008 ensimmäisessä käsittelyssään luonnoksen laista ”Muutokset joissakin Venäjän Liittovaltion lakitoimissa koskien mahdollisuutta korvata pakollinen sertifiointi vastaavuusvakuutuksella”. Mitä yritys voi odottaa tältä voimaantulevalta lailta?

Tietysti se tosiasia, että tämän lakiluonnoksen perusteella yritykselle annetaan mahdollisuus itse valita haluamansa muoto vastaavuuden vahvistamiselle (joko suorittaa tuotesertifiointi tai valita tuotteiden vaatimustenmukaisuuden vahvistaminen), on merkittävä askel eteenpäin teknisen säätelyuudistuksen puitteissa Venäjällä.

Vaatimustenmukaisuuden vahvistaminen omien todisteiden perusteella tai kolmannen osapuolen avustuksella, voi osoittautua monissa tapauksissa vähemmän kalliiksi muodoksi verrattuna pakolliseen vastaavuussertifiointiin. Kuitenkin, jos kyseessä on tuontituotteet, edut vaatimustenmukaisuuden vahvistamisesta eivät ole kovinkaan ilmeiset. Toisin kuin vastaavuussertifiointi, vaatimustenmukaisuuden vahvistaminen on mahdollista vain venäläiselle, juridiselle yritykselle. Kuitenkin ulkomainen viejä voi käyttää vaatimustenmukaisuuden vahvistamista silloin, kun sillä on Venäjällä rekisteröity tytäryritys.

Vain venäläinen tuoja voi suorittaa tuontituotteiden vaatimustenmukaisuuden vahvistamisen. Tällöin tuoja kuitenkin joutuu ottamaan vastuun myytyjen tuotteiden laadusta olematta niiden valmistaja, ja siksi asettaa itsensä tiettyyn vaaraan. Tämän johdosta heti lain vahvistamisen jälkeen voimme odottaa vain osittaista pakollisten vastaavuussertifikaattien korvaamista vaatimustenmukaisuuden vahvistamisella (vastaavuusvakuutuksilla).

Annetussa lakiluonnoksessa on yksi tärkeä ero nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna. Venäjän nykyisen lainsäädännön mukaisesti useat liittovaltion toimeenpanevat viranomaiset asettavat vaatimuksia, sääntöjä ja menettelytapoja pakolliselle sertifioinnille ja pakolliselle vaatimustenmukaisuuden vahvistamiselle rajattomassa määrässä päätöksiä ja määräyksiä. Sen sijaan nyt esitetty lakiluonnos tarjoaa mahdollisuuden saattaa voimaan määräys pakollisen vaatimustenmukaisuuden vahvistamisesta perustuen pelkästään liittovaltion lakiin. Joten riski odottamattomista ja järjettömistä muutoksista tietyissä toimenpiteissä sekä riski sertifioinnissa tarvittavien asiakirjojen määrän lisäämisestä (jne.) tulisivat pienenemään. Toisin sanoin, saatamme vain toivoa, että teknisen säätelyn puitteissa Venäjästä kasvaa demokraattisempi ja ennustettavampi.

Lisätietoja asiasta antaa:
Vladimir Ovcharov
Tuotesertifiointi- ja Työturvallisuuslausuntoyksikön johtaja, SGS (Venäjä)

t: +7 (495) 775 44 55
Email