Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

REACH –asetuksen mukaan esineiden toimittajien on oltavia tietoisia tuotteissaan olevista erityistä huolta aiheuttavista aineista (Substances of Very High Concern, SVHC) ja informoida niistä asiakkaitaan. Euroopan kemikaalivirasto on julkaissut ensimmäisen ns. kandidaattilistan 15 SVHC-aineesta, joiden käyttö esineissä voi myöhemmin tulla luvanvaraisiksi.
Vaatimus koskee kaikkien esineiden, kuten tuotteiden ja pakkauksien mm. lelujen, sähkötuotteiden, tekstiilien ja työkalujen sekä niiden komponenttien ja osatoimittajien valmistajia ja maahantuojia sekä jakelijoita.
Jos kandidaattilistalla esiintyvän aineen pitoisuus esineessä on vähintään 0,1 % (w/w), edellä mainittujen yritysten on informoitava esineen ostajia heti ja kuluttajia pyynnöstä 45 päivän sisällä. Toimittajien on myös annettava tarpeellinen tieto varmistaakseen esineen turvallinen käyttö. Velvoite astuu voimaan heti, kun aine on lisätty kandidaattilistaan.
Euroopan kemikaalivirasto lisää ensin seuraavat aineet kandidaattilistalle:
AineCAS-numero                 EC-numeroAntraseeni120-12-7204-371-14,4'-diaminodifenyylimetaani101-77-9202-974-4Dibutyyliftalaatti; DBP84-74-2201-557-4Kobolttidikloridi7646-79-9231-589-4Arseenipentoksidi; arseenioksidi1303-28-2215-116-9Diarseenitrioksidi; arseenitrioksidi1327-53-3215-481-4Natriumdikromaatti7789-12-0
10588-01-9234-190-35-tert-butyyli-2,4,6-trinitro-m-ksyleeni (ksyleenimyski)81-15-2201-329-4Bis(2-etyyliheksyyliftalaatti) (DEHP)117-81-7204-211-0Heksabromisyklododekaani (HBCDD)25637-99-4 and    
3194-55-6
(134237-51-7,
134237-50-6,
134237-52-8)247-148-4 and
221-695-9Alkaanit C10–C13, kloori- (lyhytketjuiset klooratut
parafiinit)85535-84-8287-476-5Bis(tributyylitina)oksidi (TBTO)56-35-9200-268-0Lyijyvetyarsenaatti7784-40-9232-064-2Bentsyylibutyyliftalaatti(BBP) (BBP)85-68-7201-622-7Trietyyliarsenaatti 15606-95-8427-700-2 Taulukko: CAS numero = Chemical Abstracts Service -numero, EC-numero = Euroopan Yhteisön rekisterinumero, CAS- ja EC-numeroilla yksilöidään kyseessä oleva aine.
Kandidaattilista päivitetään säännöllisesti. Aineen lisääminen kandidaattilistaan on ensimmäinen vaihe poistaa aine käytöstä vähitellen, jolloin yritykset voivat korvata aineen keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä.
Esirekisteröinnin takaraja 1.12.2008Samalla muistutamme aineita koskevasta esirekisteröinnin takarajasta 1.12.2008. Esirekisteröinti on ehto vaiheittain rekisteröitävien kemiallisten aineiden tuonnille ja valmistukselle. Pääsääntöisesti tämä koskee yrityksiä, jotka valmistavat/maahantuovat aineita 1000 kg/tai enemmän vuositasolla.
SGS:n testaus-, asiantuntija- ja koulutuspalvelut auttavat yrityksiä täyttämään REACH-asetuksen asettamat velvollisuudet.
Lisätietoja
Asiantuntija Adeline Maijala
Puh. +358 9 6963 641 tai 040 50 570 5969
SähköpostiYhteystiedot: SGS Fimko Oy
Osoite: PL 30, FI-00211 Helsinki, Finland
Puh. (09) 696 361
Fax. (09) 6925 474
SähköpostiosoitePaikallinen kotisivu www.fi.sgs.comSGS-ryhmä on maailman johtava tarkastus-, verifiointi, testaus- ja sertifiointiyritys. Vuonna 1878 perustettu SGS tunnetaan laadun ja lahjomattomuuden kansainvälisenä esikuvana. SGS:n palveluksessa on yli 53.000 henkilöä ja ryhmä koostuu yli 1000 toimistosta ja laboratoriosta ympäri maailmaa.