Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Liikenne- ja viestintäministeriö on nimennyt SGS Fimkon R&TTE (Radio and Tele Terminal Equipment, radio ja telepäätelaitteet) -direktiivin tarkoittamaksi ilmoitetuksi tarkastuslaitokseksi direktiivin liitteiden III, IV ja V osalta. Ilmoitettuna laitoksena SGS Fimko toimii puolueettomana kolmantena osapuolena radio- ja telepäätelaitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvissä asioissa.
Nimitys vahvistaa SGS Fimkon nykyistä asemaa johtavana sähkö-, elektroniikka- ja telekommunikaatioalan testaus- ja sertifiointiyrityksenä Suomessa. SGS Fimko on nyt ilmoitettu laitos R&TTE-, LVD –(pienjännite), EMC-, kone-, kaasu- ja hyötysuhdedirektiivien mukaan sekä ilmoitettu (notifioitu) testauslaboratorio suorittamaan EMC-testejä perustuen ajoneuvodirektiivin vaatimuksiin.
SGS Fimko testaa tuotteita myös muiden maiden vaatimusten mukaan ja myöntää itse (esim. SGS FI, SGS GS ja ENEC) tai hankkii muiden maiden sertifioinnit tai hyväksynnät mm. kansainvälisillä turvallisuutta koskevilla CB ja EMC:tä koskevilla CB EMC –sertifikaateillaan.
Uusi asema osana Compliance Solutions –palvelupakettiaSGS Fimko tarjoaa elektroniikka- ja sähkölaitteiden valmistajille kokonaisvaltaista palvelupakettia tuotteen vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi globaaleille markkinoille. Nämä ”Compliance solutions, vaatimustenmukaisuusratkaisut” palvelut kattavat vaatimusten valinnan, verifioinnin (mm. testaus), vaatimustenmukaisuuden osoittamisen (sertifiointi) ja ylläpidon (mm. tuotannon auditoinnit) sekä näihin liittyvät asiantuntija- ja koulutuspalvelut. SGS Fimkolla on Suomen laboratorioiden lisäksi lukuisia turvallisuus- ja EMC-laboratorioita ympäri maailmaa tuottamaan tarvittavat testaukset.
SGS maailman johtava alan yritysSGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti yli 53,000 työntekijää, joista yli 2,500 sähkö- ja elektroniikka- ja telekommunikaatioalalla. SGS on maailman johtava testaaja ja sertifioija telekommunikaatio-, EMC- sekä haitta-ainetestaus palveluissa (RoHS, Restriction of Certain Hazardous Substances).
Lisätietoja antaa tuoteryhmäpäällikkö Matti Viita, puh. (09) 6963 260 tai 040 518 4543.
Yhteystiedot: SGS Fimko Oy
Osoite: PL 30, FI-00211 Helsinki, Finland
Puh. (09) 696 361
Fax. (09) 6925 474
SähköpostiosoitePaikallinen kotisivu www.fi.sgs.comSGS-ryhmä on maailman johtava tarkastus-, verifiointi, testaus- ja sertifiointiyritys. Vuonna 1878 perustettu SGS tunnetaan laadun ja lahjomattomuuden kansainvälisenä esikuvana. SGS:n palveluksessa on yli 53,000 henkilöä ja ryhmä koostuu yli 1,000 toimistosta ja laboratoriosta ympäri maailmaa.