Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Suurin osa tällä hetkellä käytössä olevista aineista on esirekisteröitävä Kemikaalivirastossa (European Chemical Agency, ECHA). Esirekisteröinti alkoi 1.6.2008.
REACH koskee myös sähkö-, elektroniikka- ja telekommunikaatioalan yrityksiä. Valmistajan pitää varmistua, että tuotteessa käytetyt aineet täyttävät REACH-asetuksen vaatimukset ja tarvittaessa esirekisteröitävä ne. Jos aineita ei ole esirekisteröity joulukuun 2008 mennessä, niiden valmistusta tai tuontia EU:n ulkopuolelta ei voida jatkaa ennen kuin rekisteröinti on tehty. Rekisteröinti edellyttää että aineen ominaisuudet ja riskit ovat perusteellisesti dokumentoitu.
SGS tarjoaa yrityksellenne ja toimitusketjullenne kokonaisvaltaisen REACH asiantuntijapalveluvalikoiman, johon kuuluvat seuraavat:
Yleinen REACH-koulutus, jossa kerrotaan REACHista ja sen merkityksestä ja vaikutuksista sähkö-, elektroniikka ja telekommunikaatioalan yrityksille. Koulutuksen kestoksi voidaan sopia ½ päivää tai 1 päivän. Teidän asiakkaalleen tai toimittajilleen räätälöity REACH-koulutus, jossa kerrotaan REACHistä ja sen merkityksestä ja vaikutuksista sähkö-, elektroniikka- ja telekommunikaatioalan yrityksille sekä annetaan neuvontaa, mitä yrityksen tulisi tehdä REACHin suhteen. Koulutuksen kestoksi voidaan sopia ½ päivää tai 1 päivän. REACH-aineita ja esineitä koskeva tunnistaminen koko toimitusketjussa ja näistä aiheutuvat velvoitteet yritykselle Esirekisteröinti, jossa toteutamme ammattitaidolla valitsemienne aineiden esirekisteröinnin. Tarjoamme palveluja yksittäisinä tai kokonaisvaltaisena pakettina, johon voidaan liittää muitakin palveluja, kuten aineita ja esineitä koskevat testaukset ja analyysit.
Palveluidemme avulla yritys pystyy valitsemaan tehokkaat keinot REACH-vaatimusten täyttämiseksi.
Olemme johtava sähkö-, elektroniikka- ja telekommunikaatiotuotteiden vaatimusten tuntija ja testaaja, jolla on käytössään oman alansa ja kemian alan huippuosaajat.
Lisätietoja REACH-asetuksesta ja palveluistamme
Lisätietoja antaa Adeline Maijala, 0505 705 969
Lisätietoja löytyy myös kotisivuiltamme www.fi.sgs.com ja www.sgs.com/reach.
Yhteystiedot: SGS Fimko Oy
Osoite: PL 30, FI-00211 Helsinki, Finland
Puh. (09) 696 361
Fax. (09) 6925 474
SähköpostiosoitePaikallinen kotisivu www.fi.sgs.comSGS-ryhmä on maailman johtava tarkastus-, verifiointi, testaus- ja sertifiointiyritys. Vuonna 1878 perustettu SGS tunnetaan laadun ja lahjomattomuuden kansainvälisenä esikuvana. SGS:n palveluksessa on yli 50.000 henkilöä ja ryhmä koostuu yli 1000 toimistosta ja laboratoriosta ympäri maailmaa.