Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) -direktiivin mukainen markkinavalvonta alkoi EU:ssa syksyllä 2006. Markkinavalvontaa Suomessa tekee Tukes, joka käyttää valvonnan tukenaan SGS Fimkon palveluja. Vuonna 2007 Tukes testasi 63 sähkö- ja elektroniikkalaitteiden haitallisten aineiden pitoisuuksia. Kahdessa laitteessa todettiin kemiallisten testien tulosten perusteella liian suuria lyijypitoisuuksia, joten ko. laitteille annettiin toimituskielto.
Skriinauksia ja analyysejä
RoHS-markkinavalvonnassa käytetään samoja menettelyjä kuin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden turvallisuuden ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC, Electromagnetic Compatibility) valvonnassa. Näitä ovat mm. valistus, dokumenttien tarkastukset sekä erilaiset testaukset, RoHSin tapauksessa seulonta käyttäen ns. XRF-tekniikkaa eli skriinaus ja kemialliset analyysit. Myös markkinavalvonnan reaktiokeinot ovat samoja kuin muiden ominaisuuksien valvonnassa esim. tuotteen myynnin rajoittaminen, tuotteen takaisinveto ja sakkorangaistukset.
Tuotteissa olemassa tiettyjä riskikohtia
Euroopan markkinavalvontaviranomaiset ovat identifioineet sähkö ja -elektroniikkatuotteissa lukuisia erityisiä riskimateriaaleja RoHSin kannalta. Näitä ovat mm. juotokset, PVC-eriste, värilliset muovit, koristeelliset nimikyltit, kytkimet, releet jne. Myös SGS Fimkon testeissä on havaittu puutteita samoissa materiaaleissa mutta myös muissakin.
Kuva. RoHS-vaatimustenmukaisuutta selvitetään SGS Fimkon skriinaus- ja analyysipalveluilla.
SGS Fimkon palvelut auttavat yrityksiä varmistamaan RoHS-vaatimustenmukaisuuden
SGS Fimko auttaa yrityksenne varmistamaan tuotteiden RoHS-mukaisuuden mm. koulutuksella, skriinauksilla, analyyseillä ja laadunvarmistuspalveluillaan. Näitä tehdään muiden tuotteen vaatimustenmukaisuusarviointien kuten turvallisuus- ja EMC-testien ja sertifiointien yhteydessä.
Lisätietoja antavat:
Kari Vesterinen, tuoteryhmäpäällikkö, teollisuus- ja kodintekniikan tuotteet, puh. 040 564 2260, e-mailAri Hulkkonen, tuoteryhmäpäällikkö, asennustekniikan tuotteet, puh. 0400 727 292, e-mailMatti Viita, tuoteryhmäpäällikkö, elektroniikkatuotteet, puh. 040 5184 543, e-mailJukka Vuorinen, liiketoimintajohtaja, puh 040 500 4431, sähköposti: e-mailYhteystiedot: SGS Fimko Oy
Osoite: PL 30, FI-00211 Helsinki, Finland
Puh. (09) 696 361
Fax. (09) 6925 474
SähköpostiosoitePaikallinen kotisivu www.fi.sgs.comSGS-ryhmä on maailman johtava tarkastus-, verifiointi, testaus- ja sertifiointiyritys. Vuonna 1878 perustettu SGS tunnetaan laadun ja lahjomattomuuden kansainvälisenä esikuvana. SGS:n palveluksessa on yli 50.000 henkilöä ja ryhmä koostuu yli 1000 toimistosta ja laboratoriosta ympäri maailmaa: