Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kemikaalien rekisteröintiä koskeva asetus on hyväksytty (REACH-asetus). Asetus astuu voimaan 1.6.2007. REACH-asioita koskevien tietojen löytämisen helpottamiseksi, SGS on julkaissut kotisivun osoitteessa www.sgs.com/reach.
REACH-kotisivulta löytyy tietoja mm. seuraavista asioista:
REACH-asetuksen yksityiskohdat SGS:n tarjoamat palvelut Luettelo järjestettävistä seminaareista eri maissa Asiaa koskevat esitteet (myös suomenkielellä) Ajankohtaista tietoa Tärkeitä linkkejä REACH koskee valtaosaa yleisessä käytössä olevia kemiallisia aineita riippumatta siitä, ovatko ne olemassa olevia tai uusia. REACH-asetus edellyttää, että yritys rekisteröi kaikki valmistamansa tai EU–alueelle tuomansa aineet silloin, kun niiden määrä ylittää 1 tonnin vuodessa. Suomeen perustettava Euroopan kemikaalivirasto ottaa vastaan rekisteröintiasiakirjat sekä ylläpitää ja hallitsee näistä muodostuvaa tietokantaa. Rekisteröinti edellyttää, että tuotteet ovat testattuja. Fysikaalis-kemiallisten testausten lisäksi edellytetään usein myös ekotoksikologisia ja toksikologisia testejä.
Yhteyshenkilömme Suomessa REACH-asioissa on Osastopäällikkö, laboratoriopalvelut Anita Kinanen, puh. 05 2106 250 tai 0400 595 344, sähköposti Viestintä- ja myyntijohtaja Jukka Vuorinen puh. 09 6963 278 tai 040 500 44 31, sähköposti