Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

EU:n parlamentti on hyväksynyt äänin 529-98 kemikaalilain eli REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) -asetuksen, jonka on määrä mm. tehostaa vaarallisten aineiden testausta ja valvontaa. Asetuksen muodollinen hyväksyminen tapahtui neuvostossa 18.12.2006 ja REACH–asetus astuu voimaan 1.6.2007. Parlamentin päätös varmisti samalla EU:n kemikaaliviraston sijoittumisen Helsinkiin. Lain myötä kemikaalien tuottajien on varmistettava ja todistettava kemikaalien turvallisuus tarkoitetussa käytössä.  
REACH edellyttää ekotoksikologisia ja toksikologisia testejä REACH koskee valtaosaa yleisessä teollisuuskäytössä olevia kemiallisia aineita riippumatta siitä, ovatko ne olemassa olevia tai uusia. REACH-asetus edellyttää, että yritys rekisteröi kaikki valmistamansa tai EU–alueelle tuomansa aineet silloin, kun niiden määrä ylittää 1 tonnin vuodessa. Suomeen perustettava Euroopan kemikaalivirasto ottaa vastaan rekisteröintiasiakirjat sekä ylläpitää ja hallitsee näistä muodostuvaa tietokantaa. Rekisteröinti edellyttää, että tuotteet ovat testattuja. Fysikaalis-kemiallisten testausten lisäksi edellytetään usein myös ekotoksikologisia ja toksikologisia testejä.
SGS:n palvelut koskien REACH -asetusta SGS:n maailmanlaajuisen verkoston avulla pystymme tarjoamaan monipuoliset esim. analyysi-, asiantuntija – ja koulutuspalvelut.
Analyysipalvelut Meiltä löytyy Suomesta ja muualta Euroopasta monipuoliset fysikaalis-kemialliset testauspalvelut, jossa tarjoamme räätälöityjä testauksia lyhyellä toimitusajalla. Laboratoriomme ovat akkreditoituja. Meillä on valmiudet ekotoksikologisiin testauksiin, joihin meillä on myös GLP–pätevyys (Good Laboratory Practise). Meillä on valmiudet toksikologisiin testauksiin, joihin niin ikään myös löytyy GLP–pätevyys. Saat SGS Finlandista kokonaisvaltaisen analyysi- ja testauspalvelupaketin, jossa täydennämme tarpeen mukaisesti Suomen testausvalmiuksia muun SGS -organisaation resursseilla. Testausselosteet saat englanniksi ja teemme tarvittaessa käännökset myös suomeksi.
Asiantuntijapalvelut Asiantuntijamme selvittävät, mitä vaatimuksia REACH asettaa kemikaalillesi esim. millaisia analyyseja ja testejä tulee tehdä. Koulutuspalvelut SGS Akatemia järjestää REACH-asetusta koskevaa koulutusta. Lisätietoja antavat: Osastopäällikkö, laboratoriopalvelut Anita Kinanen, puh. 05 2106 250 tai 0400 595344, sähköposti Viestintä- ja myyntijohtaja Jukka Vuorinen puh. 09 6963 278 tai 040500 44 31, sähköposti Linkki Reach-kotisivuille www.sgs.com/reach