Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) -direktiivin mukainen markkinavalvonta alkoi EU-Suomessa marraskuussa. Markkinavalvontaa Suomessa tekee TUKES, joka käyttää valvonnan tukenaan SGS Fimkon palveluja. Suomessa tehtävät TUKESin päätökset voivat vaikuttaa tuotteiden vapaaseen liikkuvuuteen koko EU-alueella. Myös monet muut Euroopan maat ovat aktivoimassa RoHS-markkinavalvontaa lähitulevaisuudessa. RoHS-direktiivi on rajoittanut eräiden haitta-aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkatuotteissa 1.7.2006 alkaen.
Skriinauksia ja analyysejä
RoHS-markkinavalvonnassa käytetään samoja menettelyjä kuin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden turvallisuuden ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC, Electromagnetic Compatibility) valvonnassa. Näitä ovat mm. valistus, dokumenttien tarkastukset sekä erilaiset testaukset, RoHSin tapauksessa seulonta käyttäen ns. XRF-tekniikkaa eli skriinaus ja kemialliset analyysit. Myös markkinavalvonnan reaktiokeinot ovat samoja kuin muiden ominaisuuksien valvonnassa esim. tuotteen myynnin rajoittaminen, tuotteen takaisinveto ja sakkorangaistukset. Ennen RoHS-markkinavalvontatyön aloittamista TUKES on tuotteissa havaittujen puutteiden johdosta rajoittanut vuosittain n. 400–600 tuotteen vapaata liikkuvuutta.
Tuotteissa olemassa tiettyjä riskikohtia
Euroopan markkinavalvontaviranomaiset ovat identifioineet sähkö ja -elektroniikkatuotteissa lukuisia erityisiä riskimateriaaleja RoHSin kannalta. Näitä ovat mm. juotokset, PVC-eriste, värilliset muovit, koristeelliset nimikyltit, kytkimet, releet jne. Myös SGS Fimkon testeissä on havaittu puutteita samoissa materiaaleissa mutta myös muissakin.
SGS Fimkon palvelut auttavat yrityksiä varmistamaan RoHS-vaatimustenmukaisuuden
SGS Fimko auttaa yrityksenne varmistamaan tuotteiden RoHS-mukaisuuden mm. koulutuksella, skriinauksilla, analyyseillä ja laadunvarmistuspalveluillaan. Näitä tehdään muiden tuotteen vaatimustenmukaisuusarviointien kuten turvallisuus- ja EMC-testien ja sertifiointien yhteydessä.
Lisätietoja antavat Peter Fagerstedt, puh. 09 6963 245, sähköposti: Jukka Vuorinen, puh 040 500 44 31, sähköposti: