Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Hydraulinen johtavuus on nopeus, jolla vesi liikkuu maaperässä tai huokoisessa kivessä.

Tieto siitä on olennaisen tärkeä monille teollisuudenaloille, koska se voi vaikuttaa merkittävästi rakennusten, kaivosten, siltojen, maankaatoalueiden, kaivosjätelammikoiden ja muun infrastruktuurin rakenteisiin ja stabiilisuuteen.

SGS tarjoaa puolueetonta, teollisuudenalan vakiintunutta testausta muun muassa hydraulisesta johtavuudesta. Hydraulisen johtavuuden testituloksillamme voidaan vähentää riskejä arvioimalla muun muassa eroosion tai rakenteellisten rajoitusten olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa projektin toteutukseen. Projektista riippuen voimme tarjota myös täysin integroidun testipaketin, johon kuuluvat:

  • happaman valuman testaus
  • reologinen testaus
  • geokemialliset tutkimukset
  • pohjavesi- ja hydrogeologiatutkimukset
  • ympäristövaikutuksen ja sosiaalisen vaikutuksen arviointi.

SGS:n hydrogeologien tiimien tukena on maailmanlaajuinen laboratorioverkosto, joka käyttää vakiintuneita menetelmiä ja tuottaa jatkuvasti luotettavaa laatua. Ammattilaisemme määrittävät maaperän hydraulisen johtavuuden ja ottavat huomioon sekä veden tiheyden että kinemaattisen nopeuden. Spearmanin kerrointa voidaan soveltaa myös tietojen muuttujien välisen riippuvuuden arviointiin. Täysin varustellut laboratoriomme, tarkasti kalibroidut laitteemme ja läpinäkyvä kolmannen osapuolen lähestymistapamme takaavat tarkat ja puolueettomat testitulokset.

SGS on tullut tunnetuksi eettisistä testauskäytännöistä, laadukkaista analyysimenetelmistä ja tiukasta alan standardien noudattamisesta. Kun tarvitaan varmuus työmaan maaperän tai kiviaineksen hydraulisesta johtavuudesta, kannattaa luottaa asiantuntijoihin.