Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:llä on kokemusta litiummineralogiasta, -metallurgiasta ja litiumin jalostuksesta, joka tukee korkea-asteisten litiumtuotteiden talteenottamista kovakivisistä litiumia sisältävistä mineraaleista, kuten spodumeenista.

SGS tarjoaa tiimin, joka koostuu eri alojen ammattilaisista ja joka on käytettävissä niin alustavaan litiumesiintymien arviointiin kuin korkea-asteisen litiumtuotenäytteen tuotantoon.

SGS tarjoaa kokonaisvaltaiset litiumin ekstraktoimiseen vaaditut testauspalvelut. Näitä ovat

  • Kokonaisvaltainen erittäin tarkka mineralogia 
  • Kokonaisvaltaiset jauhettavuustestit
  • Mineraalin erotus (painovoima-, raskasneste- ja raskasväline-erotus)
  • Flotaatio
  • Pyrometallurgia (pasutus konsentraatilla ja hapolla)
  • Hydrometallurgia
  • Pilottilaitoksien testaus
  • Ympäristötestaus

Litium on strateginen metalli, jonka jalostus on haasteellista sen alhaisen ominaispainon, inertin luonteen ja heikon flotaatiovasteen vuoksi. SGS tarjoaa kyseisiin haasteisiin ja projektisi tehokkaan jalostusratkaisun luomiseen vaaditun ammattitaidon, teknologiat ja kokemuksen.