Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n laboratorioiden ammattilaisilla on syvällinen kokemus mineraalialalta. Ymmärrämme, miksi kiviaineksen happokuivausta (ARD) tarvitaan. Tarjoamme laajaa analyysivalikoimaa, kuten staattinen NAG (Net Acid Generation).

Sen avulla testataan kuonan tai sivukiven happoa tuottavien ja kuluttavien ainesten tasapainoa. NAG-tulokset kertovat kiviaineksen happokuivausominaisuuksista näytteen sulfidipitoisuuden kokonaisoksidoitumisen perusteella (myös ferrinen rauta sideriitin liuetessa). Karbonaatit ja/tai muut aineksen sisältämät happoa kuluttavat komponentit kuluttavat oksidoitumisen tuottaman hapon. Liuoksen pH mitataan (NAG pH). Reaktiosta jäljelle jäänyt happo NaOH-vakiotitrataan nettohappomäärän saamiseksi selville.

Erittäin sulfidipitoiset näytteet on ehkä käsiteltävä useita kertoja vetyperoksidilla, jotta kaikki sulfidit oksidoituvat. Kunkin vaiheen päätteeksi näyte suodatetaan, jotta kiintoaines erotetaan NAG-liuoksesta. NAG-liuoksen pH ja happamuus mitataan. Kiintoaineet otetaan talteen, ja ne oksidoidaan uudelleen vetyperoksidilla. Näytteen NAG-kokonaiskapasiteetti mitataan laskemalla yhteen kunkin vaiheen happokapasiteetit.

SGS antaa käyttöön järjestelmällisen menetelmän malmin happotuotantomahdollisuuksien arvioimiseksi. Aloita yhteistyö kanssamme ARD-ohjelmanne luotettavuuden parantamiseksi ja ympäristövahinkojen välttämiseksi.