Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Teollisuus joutuu nykyään ottamaan vastuuta ympäristöstä.

Yritykset joutuvat jatkuvasti mukautumaan uusiin lakeihin ja määräyksiin sekä panostamaan ympäristövaatimusten noudattamiseen. Vaadittavia toimenpiteitä voivat olla

  • talteenottoprosessien mukauttaminen
  • panostaminen ympäristöpäästöjä ja energiankulutusta vähentäviin tekniikoihin
  • jatkuvien ympäristötutkimusten tekeminen

SGS tarjoaa seuraavia ympäristöratkaisuja ja -palveluita kaivos- ja muille teollisuudenaloille:

Vedenkäsittelypalvelut

SGS:llä on vuosien kokemus tehokkaista saastuneen ja prosessiveden testaamis- sekä käsittelyohjelmista. SGS:n kumppanina saat käyttöösi analyysi- ja prosessisuunnittelukokemusta, jotta veden ja jäteveden käsittelyvaatimukset täytetään.

Kiviaineksen happokuivauspalvelut

Malmien happoa tuottavan potentiaalin analysointi on oleellisen tärkeä osa ARD:in hallintaa ja pitkäaikaisten ympäristöä koskevien vastuuvelvollisuuksien ennaltaehkäisemistä. SGS tarjoaa kokonaisvaltaista uutteiden, kiintoaineiden ja jätteiden laboratorioanalyysiä. Tee yhteistyötä SGS:n kanssa jo projektin alkuvaiheessa, ihanteellinen ARD-ratkaisu löydetään analysoimalla ja testaamalla mineralogiset ominaisuudet.

tiosulfaattiuutto

Tiosulfaattiuutto on syanidia vähemmän myrkyllinen vaihtoehto otettaessa kulta talteen malmista. Laboratorio- ja teollisuusasiantuntijamme ovat suunnitelleet ja kehittäneet syanidille vaihtoehtoisen tekniikan tiettyjä kultamalmeja varten. SGS voi auttaa varmistamaan lainsäädännön noudattamisen ja kullan talteenoton tämän prosessin avulla.

SGS tarjoaa turvallisia, luotettavia ja tehokkaita menettelytapoja ja tekniikoita ympäristöongelmien lievittämiseksi. Meillä on maailmanlaajuinen teknisesti kehittyneiden toimipisteiden ja pätevien asiantuntijoiden verkosto, jotta ympäristövastuu on helppo kantaa.