Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kestävästi ja ympäristöystävällisesti tuotetun sähkön kysyntä johtaa ydinvoiman kasvuun.

Ydinvoimasta ei aiheudu käytännössä minkäänlaisia ilmansaasteita, minkä takia sen hiilipäästöt ovat vähäisiä verrattuna fossiilisista polttoaineista saatuun energiaan. Olosuhteet ja metallin hinnat suosivatkin uraaniprojektien kehittämistä ja kaivostoimintaa. SGS on yhteistyökumppanisi turvallisessa uraanin etsinnässä, louhinnassa ja kaivostoiminnassa geokemiallisesta asiantuntemuksesta aina laitoksen optimointiin.

SGS tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman testaustoimintoja uraanin etsintään ja kaivosteollisuuteen. Geokemiallisten laboratorioiden ja metallurgisten testauslaitostemme kattava globaali verkosto tukee kaikkia nykyään käytettäviä teknologioita uraanin etsinnässä ja ominaisuuksien käsittelyssä.

Uraaniin liittyvä asiantuntemuksemme alkoi uraanin etsinnän kiihdyttyä 1950- ja 1970-luvuilla ja on jatkunut tähän päivään asti. Tämän kokemuksen perusteella olemme kehittäneet tämän hyödykkeen vaatiman ammattitaidon ja tiukat turvajärjestelmät. Näin ollen SGS on kansainvälinen laboratoriovalinta uraanin etsintäpalvelujen tarjoajana. 

SGS tarjoaa vaihekohtaisen lähestymistavan ja tiukat turvallisuusvaatimukset uraanin testaukseen, ja asiantuntemuksemme ansiosta voit tehdä etsinnästä menestyksekästä ja laitoksen toiminnasta kannattavaa. Uraaniin liittyvät asiantuntemuksemme alat kattavat seuraavat:

  • Terveys ja turvallisuus kentällä ja laboratoriossa, erityisesti radioaktiivisten materiaalien osalta
  • Geokemialliset tutkimukset, analyysit ja tietojen tulkinta, mukaan lukien MMI-teknologia
  • Etsintäohjelmien suunnittelu ja logistiikka 
  • Uraaniesiintymien geologia, erityisesti ns. "roll-front"-tyypin esiintymien osalta
  • Uraanimineralogia
  • Malmien vaihtelevuus ja geometallurgia
  • Uraanin metallurginen testaaminen, mukaan lukien geometallurgia, prosessikaavion kehittäminen ja pilotointi 
  • Tuotteen testaaminen
  • Laitoksen parannukset materiaalin käsittelyn tai toimintojen osalta
  • Kaupallinen tutkimus, testaus ja todistaminen

SGS tarjoaa ainutkertaiset edut, joissa yhdistyvät taidot, alan ammattitaito ja tiukat turvallisuuskäytännöt, joita et löydä muualta. Uraaniteollisuuteen tarkoitettu laaja palveluvalikoimamme auttaa toimintasi taloudellisuuden maksimoinnissa, tuotteiden korkean laadun takaamisessa, talteenoton parantamisessa, kustannusten vähentämisessä ja voittojen kasvattamisessa.