Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS ymmärtää kairausnäytteidesi arvon. Meillä on teknistä ja logistista osaamista, jotta voimme toimía kumppaninasi niiden hallinnassa. Kairausnäytepalveluistamme voi olla apua, kun dokumentoit tämän projektisi tärkeän osan ja pidät sen arvoa yllä.

Tarjoamme integroitua tukea etsinnän, kehittämisen ja tuotannon kaikissa vaiheissa. Ymmärrämme kairausnäytteiden merkityksen sekä arvon nyt ja tulevaisuudessa, kun projektisi etenee. Tästä keskeisestä resurssista on huolehdittava ja sitä on hyödynnettävä taitavasti:

 • Kunnolliset käsittelykäytännöt
 • Mahdollisimman monien kemiallisten ja fysikaalisten parametrien tehokas dokumentointi
 • Kairausnäytteiden, sirujen, tietojen ja näytteiden omistusketjusta huolehtiminen

Rahoittajat, ympäristöviranomaiset ja kansainvälinen kaivosalan yhteisö luottavat SGS:n tekniseen toimintaan ja valvontaosaamiseen. Saat tämän osaamisen projektisi käyttöön ja paikan päälle kairausnäytepalveluidemme avulla. 

Kun valitset kairausnäytepalvelumme, itsesi lisäksi sidosryhmät ja rahoittajat tietävät, että arvokas resurssi ja siitä saadut tiedot ovat varmoissa käsissä. 

Näin saat kilpailuetua. Kairausnäytepalvelumme voidaan integroida paikan päällä tai samalla alueella toimivaan laboratorioon tai laitokseen, tai ne voidaan toteuttaa paikallisessa SGS:n näytteenvalmistuspisteessä. Kysy lisää seuraavista aiheista:

Kairausnäytteiden testaaminen ja dokumentoiminen paikan päällä

 • Kairausnäytteiden ja sirujen valokuvaaminen
 • Hyperspektrikuvantaminen mineralogian tarpeisiin ja muuttumisvyöhykkeen selvittämiseksi
 • Kairausnäytteiden ja sirujen kirjaaminen
 • Kiviaineksen laatu- ja tiheystiedot (RQD ja SG)
 • Mineraalien värjäys
 • Muiden fysikaalisten ominaisuuksien kirjaaminen, kuten gamma, magneettisuus tai säteily

Kairausnäytteiden logistiikka: käsittely, hallinta ja säilytys

 • Hallintaketju
 • Kairausnäytteen halkaiseminen/sahaaminen
 • Näytteiden lähettäminen
 • Kairausnäytteiden säilytyspaikan hallinta ja siitä vastaaminen
 • Kairausnäyte- ja sirulokien sekä analyysitietojen hallinta

Muut palvelut

 • Työterveys ja turvallisuus (kenttä-, ilma- ja laitosturvallisuus)
 • Kentällä tarvittavien varusteiden, näytteiden ja analyysimassojen hallinta sekä säilytys

Kysy lisätietoja lähimmästä SGS:n toimistosta.